Kennis
over biodiversiteit

Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van bescherming van alle natuurlijke rijkdommen op aarde. Voortdurende kennisontwikkeling is nodig: het beschrijven van plant- en diersoorten, inclusief hun onderlinge samenhang die voortkomt uit miljoenen jaren evolutie. Nieuwe technologie draagt eraan bij dat onze onderzoekers in hoog tempo en op grote schaal dit soort fundamentele kennis over biodiversiteit genereren en delen.

Al ons onderzoek onder één dak

Naturalis is vanaf de zomer van 2019 gehuisvest in een vernieuwd, ruimer gebouw. Vanaf dat moment zitten alle onderzoeks- en collectiefaciliteiten - ook de laboratoria - én de medewerkers samen onder één dak. De toegankelijkheid van collectie en diensten zal verder toenemen, net als de mogelijkheden voor samenwerking en onderzoek in opdracht.

Onze
experts

Bij Naturalis werken meer dan 100 wetenschappers in 7 verschillende onderzoeksgroepen. Er is 40 fte wetenschappelijke staf in vaste dienst (onder wie 10 hoogleraren en een lector) en tientallen promovendi en postdocs. Naturalis biedt jong wetenschappelijk talent graag de ruimte om ideeën verder uit te werken in een stimulerende, open omgeving.

Wetenschappers en onderzoeksgroepen

Wetenschappers
Wetenschappers

Bachelor
en master

Academisch onderwijs

Wij verzorgen bachelor- en masteronderwijs aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. 

Onderwijs
bachelor
master

Studentenprojecten
bachelor
master

Academisch onderwijs

Big data
in biodiversiteit

Naturalis Biodiversity Center is in Europa koploper op het gebied van collectiedigitalisering en biodiversiteitsinformatica. We werken samen met 114 musea en onderzoeksinstellingen in 21 landen. Samen combineren we digitale gegevens van 1,5 miljard natuurhistorische objecten. Big data dus. Daarmee is Naturalis de motor achter de mondialisering van het biodiversiteitsonderzoek én het ontwikkelen van maatschappelijke toepassingen. Hiermee komen oplossingen op het gebied van voedselvoorziening, leefomgeving, klimaat en geneeskunde dichterbij.

Diensten
die wij verlenen

Als je beroepsmatig te maken hebt met vragen over biodiversiteit, maar de specialistische kennis niet hebt.
Expertcentrum​

Voor alle vragen over de herkomst, echtheid en samenstelling van edelstenen en gecertificeerde vakopleidingen. 
Nederlands Edelsteen Laboratorium

Van morfologisch en chemisch onderzoek tot genoomanalyse, van het testen van edelstenen tot identificatie van planten- en dierensporen via DNA fingerprinting.
Laboratoria

Laboratorium
Microscoop

Online toegang
tot onze collectie en collectiedata

Eén wereldwijde namenlijst van alle dieren, planten en schimmels die door wetenschappers beschreven zijn.
Catalogue of Life 

Als soortspecialist taxonomische kennis en soortinformatie online toegankelijk maken? Gebruik het software-as-a-service-pakket Linnaeus.
Linnaeus

Als onderzoeker of collectiebeheerder snel bladeren door de digitale collectie van Naturalis.
BioPortal 

Als softwareontwikkelaar of bio-informaticus via een API toegang krijgen tot de digitale collectie-informatie van Naturalis.
Netherlands Biodiversity API/Data Services