Onderzoeksgroepen
op een rij

Naturalis heeft ongeveer 120 voltijdse wetenschappers, en dan nog eens 200 gastonderzoekers. Zij werken samen in de volgende onderzoeksgroepen.

Bijenorchis op BioScience Park in Leiden

Evolutionaire Ecologie

We have a general interest in contemporary evolution and are specifically focused on the adaptation of organisms to ecological changes in their environment. We study how ancient and more recent man-made environments, such as the city biome, create…
Lees meer
Bestuiving door een bij

NL Biodiversiteit en Samenleving

Ons team zet zich in voor een maatschappij waarin kennis over natuurkwaliteit en biodiversiteit ons handelen richting geeft. Door het combineren van wetenschap, beleid en praktijk, versterken wij samen met maatschappelijke partners de biodiversiteit. We…
Lees meer
Planten en schimmels

Understanding evolution

Wij onderzoeken hoe evolutionaire processen worden bepaald door specifieke interacties en de wisselwerking daartussen. We integreren fylogenetische, ecologische, genetische, morfologische en anatomische benaderingen en passen deze voornamelijk toe op…
Lees meer
Amazone woud

Tropical Botany

Wij beantwoorden vragen op het gebied van het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering door te onderzoeken welke factoren de diversiteit bepalen van terrestrische soorten, en hoe is die beïnvloed door menselijk handelen. Daarbij hebben we een…
Lees meer
researcher at sea

Marine biodiversity

Onze zeeën en oceanen veranderen snel: verhoogde CO2-concentraties in de atmosfeer veroorzaken opwarming, verzuring en desoxidatie in een sneller tempo dan in de voorbije miljoenen jaren. Deze mondiale uitdagingen staan in wisselwerking met regionale en…
Lees meer
Dunkleosteus

Evolutie, ontwikkeling en ecologie van gewervelden

De geschiedenis van de gewervelde dieren gaat meer dan 535 miljoen jaar terug in de tijd en documenteert grote veranderingen in biodiversiteit, evolutionair succes en ecologische aanpassingen. Hoewel vertebraten een relatief kleine groep in het dierenrijk…
Lees meer
Teide Echium wildprettii7

Functional Traits

Aangezien planten niet kunnen weglopen, hebben ze gedurende hun evolutie een wijd spectrum aan functionele aanpassingen ontwikkeld om veranderingen in hun leefwereld te overleven. Onze onderzoeksgroep focust op houtidentificatie en houtvorming. Hout is één…
Lees meer
plankton

Mariene evolutie en ecologie

Wij doen onderzoek naar de organismen die meedrijven op de stromingen in de oceaan. Plankton staat aan de basis van mariene voedselketens en is een gevoelige indicator van klimaatverandering. We gebruiken een combinatie van fylogenetica, morfologie en…
Lees meer

Onze (gast) onderzoekers
en specialisten

Afdelingen
van Naturalis

Saffier

Nederlands Edelsteen Laboratorium (NEL)

Iedereen met vragen over de aard van edelstenen (echt, synthetisch, imitatie), hun herkomst en eventuele behandeling, kan terecht bij het Nederlands Edelsteen Laboratorium. Ook testen wij hier diamanten op hun kwaliteit en verzorgen we internationaal…
Lees meer
Laboratories

Naturalis laboratoria

De laboratoria van Naturalis bieden allerlei mogelijkheden om biologische en geologische wetenschappelijke analyses te doen. Onze acht labspecialisten werken jaarlijks mee aan zo’n zestig onderzoeksprojecten van collega’s en ondersteunen zo’n tien…
Lees meer
ICT

ICT meer dan alleen data

Voor een optimale uitwisseling van digitale biodiversiteits-informatie, is onze geavanceerde IT-infrastructuur gekoppeld aan een wereldwijd netwerk van databases. Naturalis biedt meer dan alleen data. We ontwikkelen middelen om kennisoverdracht te…
Lees meer
Researchers in the field

Research Coordination Office (RCO)

Het Research Coordination Office (RCO) ondersteunt de sector Onderzoek en Onderwijs (O&E) van Naturalis met als doel het realiseren van de ambitie van het instituut om excellente en impactvolle wetenschap te bedrijven. Wij helpen het instituut strategisch…
Lees meer

Wetenschappelijke
directie

Promoties, postdocs,
financiering & onderwijs

Neem contact op met ons Research Coordination Office met vragen over promoties, postdocs, financiering en onderwijs: rco@naturalis.nl.