ARISE: Nederlandse soorten kennen en herkennen

ARISE logo

In het project ARISE bouwt Naturalis samen met het Westerdijk Instituut en de universiteiten van Amsterdam en Twente aan een infrastructuur die alle (meercellige) Nederlandse soorten kan herkennen en in kaart brengen. Elke soort, op elke manier, snel, en alle data met elkaar verbonden. 

Dat is een enorme ambitie, en Arise is dan ook een van de grootste en belangrijkste projecten die Naturalis in haar tweehonderdjarige geschiedenis heeft ondernomen. 

Contact
 

Dr. Elaine van Ommen Kloeke is de programma-manager van Arise.
Email     Arise Website     Twitter

Heel Nederland.

52.164049350032, 4.4737244
External video URL

Samenvatting

Als Arise eenmaal draait (we mikken op 2030, maar eind 2023 moet er een pilot-versie zijn), wordt biodiversiteitsinformatie een kwestie van klikken. Het DNA van soorten in de bodem of in water, waarnemingen door burgerwetenschappers, automatische soortherkenning van smartphone-foto's of van geautomatiseerde systemen zoals Diopsis insectencamera's, digitale vogelhuisjes en drones die de vegetatie in kaart brengen - alle informatie beschikbaar, met elkaar verbonden, en toegankelijk op één plek. 

Om dat te realiseren, bestaat Arise (Authoritative and Rapid Identification System for Essential biodiversity information) uit vijf teams. Een team dat de soorten verzamelt die als standaard voor alle identificatie gelden, een team dat identificatie op basis van DNA grootschalig gaat toepassen voor elke soort, een team dat identificatie op basis van kunstmatige intelligentie mogelijk maakt, een team dat de nieuwste monitoring-technieken test in het veld, en een team dat zorgt dat alle data aan elkaar geknoopt zit en toegankelijk is en daarmee dus de daadwerkelijke infrastructuur bouwt. Gezamenlijk bouwen ze verschillende stukjes en services die soortenherkenning en biodiversiteitsmonitoring bereikbaar maken voor wie dan ook; snel, betaalbaar, inzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Wie werken er
aan Arise?

Arise is een gezamenlijk project van Naturalis, het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de UvA, het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute en de Universiteit Twente.  Het wordt mede betaald vanuit de Nationale Roadmap Grote Wetenschappelijke Infrastructuur van wetenschapsfinancier NWO. Bij Naturalis werken onder meer de onderstaande mensen mee aan Arise.

Meer
informatie

Meer informatie kun je vinden op de website van Arise. Het laatste nieuws lees je op onze Bluesky en/of LinkedIn-accounts (alleen Engelstalig).  

Dit tweetalige artikel in NWO huismagazine Resultaat (januari 2024) geeft een mooie update van waar Arise toen was.

Screenshot NWO site
211 rupsen en 63 spinnen: 'slim vogelhuisje' moet vertellen wat bewoners eten (NOS, mei 2023)

Unieke megaklus - wetenschappers gaan alle planten, dieren, schimmels en algen in Nederland identificeren.  Joop Bouma, Trouw, 2020.

'We maken de onzichtbare biodiversiteit zichtbaar'. Irene Faas, New Scientist, 2020.

Deze vogelradar in Artis doet de inzet van vogelaars verbleken. Mark Kruyswijk, Parool, 2021.