Bestuderen van plantenkenmerken die soortenrijkdom bepalen op eilanden

Argyranthemum frutescens

Door hun isolatie en goed afgebakende grenzen worden eilanden beschouwd als een ideaal systeem om evolutionaire processen te ontrafelen die aanleiding hebben gegeven tot de hedendaagse biodiversiteit. Maar waarom sommige planten- en dierengroepen soortenrijk zijn terwijl anderen slechts één soort bevatten is nog steeds één van de cruciale onopgeloste vragen binnen het biodiversiteitsonderzoek. Daarom zijn wij - in samenwerking met Luis Valente (Naturalis) en Rampal Etienne (RUG) - een nieuw theoretisch eilandmodel aan het ontwikkelen dat de impact van kenmerken op soortvorming en uitsterven van soorten bestudeert.

We doen dit aan de hand van de meest voorkomende plantenfamilie op eilanden (zonnebloemfamilie) en de best bestudeerde eilandengroep (Canarische Eilanden). We voorzien twee belangrijke resultaten in dit project: (1) a getest, open-access, gebruiksvriendelijk software pakket dat evolutionaire biologen zullen toelaten om kenmerken te testen die de diversificatie van planten en dieren op eilanden hebben aangestuurd, en (2) identificatie van plantenkenmerken - zoals de evolutionaire transitie naar de houtige groeivorm op eilanden, en bloem en vruchtkenmerken die de verspreiding bepalen - die een belangrijke rol hebben gespeeld in de eilandradiaties van de meest succesvolle plantenfamilie.

Canarische eilanden

28.530652496055, -15.7465977