Naturalis is trots op visitatierapport

15 juli 2021
Gloved hand holding eppendorfs

De kwaliteit van ons onderzoek is ‘excellent, onze onderzoeksvoorzieningen zijn ‘state of the art’, onze collectie is uniek en onze maatschappelijke relevantie zelfs ‘een voorbeeld voor de wereld.’ De externe visitatie-commissie die vorig jaar langskwam om Naturalis te beoordelen is vol lof, en wij zijn trots. Het rapport van de commissie werd afgelopen donderdag door onze directie overhandigd aan Marcelis Boereboom van het Ministerie van OCW.

 

Volg ons op sociale media
 

FacebookTwitterInstagramYouTube

Visitatie
commissie

In 2010 fuseerden het oorspronkelijke Naturalis, het Nationaal Herbarium Nederland en het Zoölogisch Museum Amsterdam tot Naturalis Biodiversity Center. Het Ministerie van OCW wilde dat de nieuwe instelling zich behalve als museum ook zou ontwikkelen tot het nationaal onderzoeksinstituut voor biodiversiteit. Tien jaar later maakte een externe commissie onder leiding van prof. dr. Rianne Letschert (Universiteit Maastricht) de balans op. Die is zeer positief: Naturalis heeft zich in die periode ontwikkeld tot een excellent onderzoeksinstituut dat op onderdelen zelfs van wereldklasse is.

Voorbeeld
voor de wereld

‘Het instituut heeft een zeer sterke visie op het creëren van maatschappelijke relevantie, en de benadering van Naturalis kan als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld’, schrijven Letschert et al. Ook het promovendi-programma, de inzet voor zogeheten open science en de manier waarop we verder kijken dan alleen publicaties in belangrijke tijdschriften bij het beoordelen van medewerkers krijgen lof. Zo ook de hechte samenwerkingen met universiteiten in Nederland en België, met de bijbehorende professoren. 

Complimenten zijn er ook voor onze inzet om het grote publiek bij ons werk te betrekken, zoals in onze LiveScience-zaal waar bezoekers onze wetenschappers aan het werk kunnen zien, en via de ObsIdentify-app waarmee burgerwetenschappers waarnemingen door kunnen geven. Ook de enorme impact met het grote mediabereik werd expliciet genoemd. Wij zijn uiteraard trots op zoveel complimenten, en op de inzet van al onze medewerkers waarmee ze verdiend zijn.

Het verslag van de commissie-Letschert, Assessment of the Naturalis Research Quality 2014-2019staat hier, de reactie van Naturalis op de inhoud is hier te vinden

Handing over the report
Directeur-generaal Marcelis Boereboom (l) van het ministerie van OCW ontving het rapport van prof. dr. Rianne Letschert (op het scherm). Onze directieleden Maaike van de Kamp-Romijn en Edwin van Huis staan rechts. Foto: Taco van der Eb.

 

Alarmerend

Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. De visitatiecommissie spreekt in het rapport bijvoorbeeld haar bezorgdheid uit over een toenemende afhankelijkheid van gastonderzoekers voor expertise in de taxonomie.Ook zouden we meer kunnen doen om niet-Nederlandstalige wetenschappers te betrekken bij de publieksactiviteiten. Het belangrijkste: ‘De financiële situatie van Naturalis is alarmerend’. Bezuinigingen zorgen ervoor dat de schulden van het instituut oplopen, en die maken het moeilijker om de andere gesignaleerde problemen op te lossen. ‘Om wereldwijd competitief te blijven en haar rol als ambassadeur voor de Nederlandse biodiversiteit te kunnen blijven vervullen, is het van cruciaal belang dat Naturalis duurzame lange-termijn financiering ontvangt’, schrijven prof. Letschert en co.

Biodiversiteitscrisis

CoverDirectieleden Edwin van Huis en Maaike van de Kamp-Romijndelen die zorg. ‘In het licht van de huidige biodiversiteitscrisis zijn ons onderzoekstaken en onze maatschappelijke rollen belangrijker dan ooit, dus we zijn blij om te horen dat we die goed vervullen. Dit rapport onderstreept echter dat we dit op de lange termijn niet kunnen blijven doen zonder aanvullende financiering. We zijn de visitatiecommissie dankbaar voor hun werk, en we hopen dat hun aanbevelingen serieus genomen zullen worden.’