Naturalis is trots op visitatierapport

15 juli 2021
Gloved hand holding eppendorfs

De kwaliteit van ons onderzoek is ‘excellent, onze onderzoeksvoorzieningen zijn ‘state of the art’, onze collectie is uniek en onze maatschappelijke relevantie zelfs ‘een voorbeeld voor de wereld.’ De externe visitatie-commissie die vorig jaar langskwam om Naturalis te beoordelen is vol lof, en wij zijn trots. Het rapport van de commissie werd afgelopen donderdag door onze directie overhandigd aan Marcelis Boereboom van het Ministerie van OCW.

 

Volg ons op sociale media
 

FacebookTwitterInstagramYouTube

Visitatie
commissie

In 2010 fuseerden het oorspronkelijke Naturalis, het Nationaal Herbarium Nederland en het Zoölogisch Museum Amsterdam tot Naturalis Biodiversity Center. Het Ministerie van OCW wilde dat de nieuwe instelling zich behalve als museum ook zou ontwikkelen tot het nationaal onderzoeksinstituut voor biodiversiteit. Tien jaar later maakte een externe commissie onder leiding van prof. dr. Rianne Letschert (Universiteit Maastricht) de balans op. Die is zeer positief: Naturalis heeft zich in die periode ontwikkeld tot een excellent onderzoeksinstituut dat op onderdelen zelfs van wereldklasse is.

Applauded

“The Naturalis approach may serve as an example to the rest of the world”, Letschert et al write. The PhD program, the efforts to push open science and the recognition of talent that goes beyond high-impact publications are all applauded. As are the good relationships with universities in both the Netherlands and Belgium - with the professors to match. 

Special praise is reserved for the way Naturalis engages with the public, for example in the  LiveScience exhibit where visitors can interact with our researchers and collections specialists, and for citizen science projects also including the ObsIdentify app that allows volunteer observers to contribute observations to science. The excellent media outreach was also mentioned. Of course Naturalis is proud of so many compliments, and of the efforts of all the employees with which they are earned.

The full report, called Assessment of the Naturalis Research Quality 2014-2019can be found here, and Naturalis’ response to it is here

Report

Alarmerend

Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. De visitatiecommissie spreekt in het rapport bijvoorbeeld haar bezorgdheid uit over een toenemende afhankelijkheid van gastonderzoekers voor expertise in de taxonomie.Ook zouden we meer kunnen doen om niet-Nederlandstalige wetenschappers te betrekken bij de publieksactiviteiten. Het belangrijkste: ‘De financiële situatie van Naturalis is alarmerend’. Bezuinigingen zorgen ervoor dat de schulden van het instituut oplopen, en die maken het moeilijker om de andere gesignaleerde problemen op te lossen. ‘Om wereldwijd competitief te blijven en haar rol als ambassadeur voor de Nederlandse biodiversiteit te kunnen blijven vervullen, is het van cruciaal belang dat Naturalis duurzame lange-termijn financiering ontvangt’, schrijven prof. Letschert en co.

Biodiversiteitscrisis

CoverDirectieleden Edwin van Huis en Maaike van de Kamp-Romijndelen die zorg. ‘In het licht van de huidige biodiversiteitscrisis zijn ons onderzoekstaken en onze maatschappelijke rollen belangrijker dan ooit, dus we zijn blij om te horen dat we die goed vervullen. Dit rapport onderstreept echter dat we dit op de lange termijn niet kunnen blijven doen zonder aanvullende financiering. We zijn de visitatiecommissie dankbaar voor hun werk, en we hopen dat hun aanbevelingen serieus genomen zullen worden.’