Stages projecten voor studenten

(Onderzoeks)stages bij Naturalis

Naturalis biedt verschillende stages aan. Zo zijn er voor studenten op zowel bachelor- als masterniveau mogelijkheden om stage te lopen bij één van onze onderzoeksgroepen. Tijdens zo'n onderzoeksstage focus je je op één onderzoeksproject, en help je een onderzoeker met het beantwoorden van één of meerdere onderzoeksvragen. Sommige van deze onderzoeksprojecten maken deel uit van een groter project, terwijl andere op zichzelf staan. Daarnaast zijn er stagemogelijkheden op het gebied van wetenschapscommunicatie en marketing.

Alle beschikbare onderzoeksprojecten staan hieronder vermeld. Helemaal onderaan vind je meer informatie over stages wetenschapscommunicatie en marketing.

Contact

Onderzoeksprojecten:
Michiel Hooykaas
michiel.hooykaas@naturalis.nl

Stage Wetenschapscommunicatie (vanaf juli):
Amy van Nobelen
amy.vannobelen@naturalis.nl

Beschikbare
onderzoeksprojecten

Jaren 40 kruidenbundels in Limburg.

Kroedwusj in Limburg

Deze stage biedt een unieke kans om te duiken in Nederlandse etnobotanie en het gebruik van planten in religie! Versta jij een beetje Limburgs? Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse flora en volksgebruiken? Lees dan snel verder over dit project! In…
Lees meer
Vreemd speenkruid met vruchtjes (Foto: Stef van Walsum) 

Vreemd speenkruid in Nederland

Voorjaar 2022: Onderzoeker Ed Stikvoort doet veldwerk en is op zoek naar ‘vreemd speenkruid’: een zeldzame plantensoort die met bolgewassen vanuit Zuid- en West-Europa Nederland is binnengekomen, en die verschilt van ‘gewoon speenkruid’. Tijdens zijn…
Lees meer
Kayapó-Xikrin necklace made of unknown seeds and fruits, Museum of Archaeology and Ethnology, São Paulo, Brazil

Amazonian seeds in indigenous body ornaments

Many ethnographic body ornaments are kept in European museums, made by indigenous people from Amazonian seeds. Many of these artefacts miss the associated information on who made these objects and when, what seeds are included, and what information we can…
Lees meer
Bioinformatics

Bioinformatics at Naturalis

At Naturalis, research and development in bioinformatics and biodiversity informatics takes place on an ongoing basis. Projects are available that range from the fundamental, when a new research idea needs to be tested out, to the highly applied, for…
Lees meer
Phylo_tree

Phylogenomics of the mustard family (Brassicaceae)

In the flowering plants, herbaceous plants have evolved into woody plants hundreds of times independently from each other during evolutionary history. With over 100 documented cases, this rigorous morphological transition is especially common in the…
Lees meer
It's a newt. What kind? That's the problem with cryptic species.

Phylogenomics of species radiations

In species radiations it is often not clear how many species are included, because ‘cryptic species’ are involved. Cryptic species behave as distinct species, but have gone unnoticed due to their morphological similarity. Deciphering the phylogenetic…
Lees meer
invasive species (amphibians)

MtDNA barcoding invasive species

As a consequence of increasing globalization, species can reach places that were previously inaccessible. Invasive species are considered to be one of the main threats to global biodiversity. They can threaten native species with extinction via predation…
Lees meer
Newt.

Inferring hybrid zone history

Where the ranges of closely related species meet they may hybridize. The regions where this occurs are called hybrid zones. A balance of selection against hybrids and dispersal of parental species determines the width of the hybrid zone, but the…
Lees meer
Tomato

Positive root pressure and xylem repair

The main aim of this project is to further our understanding of the conditions under which positive root pressures develop in the tomato plant, and to test the hypothesis that the ability to generate positive root pressure enhances drought-resistance.
Lees meer

Beschikbare
stages