Educatieve visie

Jongetje met fossiel

Vanuit verwondering, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding ontdekken we samen de rijkdom van de natuur. Iedereen kan met ons in actie komen voor het behoud van biodiversiteit.

Zes
kernwaarden

Hierbij gaan we uit van zes kernwaarden;

 1. Verwonderend
  We gebruiken verwondering als natuurlijk startpunt voor het leerproces. Verwondering uit zich in vragen en kan leiden tot nieuwsgierigheid en tot ‘willen begrijpen’.

 2. Echt
  We stellen echte objecten, echte situaties uit de natuur, reële voorbeelden uit het onderzoek en echte onderzoekers centraal. Abstracte begrippen uit het onderwijs (zoals evolutie) krijgen betekenis met onze objecten en voorbeelden.

 3. Relevant
  We laten zien dat natuur en behoud van biodiversiteit voor iedereen relevant zijn. We gebruiken onderwerpen en voorbeelden die passen bij de leeftijd en individuele ontwikkeling. We gebruiken kennis over intrinsieke motivatie, interesses en interactie tussen deelnemers om samen te leren. 

 4. Onderzoekend
  Je krijgt een beter begrip van de natuur wanneer je die zelf onderzoekt. Onderzoekend leren vormt daarom de ruggengraat van onze educatieve visie. We zetten ons publiek waar mogelijk aan tot het stellen van eigen vragen en zelf onderzoek doen.

  Door gebruik te maken van verwondering, echte, relevante voorbeelden en eigen onderzoek stimuleren we wetenschapswijsheid en mogelijkheden om in actie te komen. 

 5. Wetenschapswijs
  Wij vinden het belangrijk dat ons publiek inzicht verwerft in de manier waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt. Wij willen mensen wetenschapswijs maken en stimuleren om, net als wetenschappers, vragen te stellen over de wereld om hen heen, antwoorden te zoeken en deze op waarde te kunnen schatten.

 6. Activerend
  Onder druk van wat we met de aarde zien gebeuren, worden we gedreven door nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Door anders te leren kijken en gebruik te maken van onze natuurlijke neiging om dingen te doen (actiemogelijkheden herkennen), stimuleren we verandering van onze houding en gedrag ten opzichte van de natuur.