Educatieve visie

Jongetje met fossiel

Wij ontdekken samen de rijkdom van de natuur. Wat je ook weet en wat je ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken.

Lees meer over onze educatieve visie.

Big Five

Big
Five

Hierbij gaan we uit van vijf punten, de Big Five:

 • Verwonderend
  We gebruiken verwondering als het natuurlijke startpunt voor het leerproces. Verwondering uit zich in vragen, en kan leiden tot nieuwsgierigheid en tot ‘willen begrijpen’.

 • Echt
  We stellen echte objecten, echte situaties uit de natuur, reële voorbeelden uit het onderzoek en zelfs echte onderzoekers centraal. Abstracte begrippen uit het onderwijs (zoals evolutie) krijgen met onze objecten een concreet gezicht.

 • Relevant
  We doen ons uiterste best de rijkdom van de natuur te laten zien aan de hand van relevantie. Want wanneer een onderwerp relevant wordt gevonden is de motivatie groter om er kennis van te nemen. Maar ook omdat de natuur een relevantie heeft die niet vanzelfsprekend meer is.

 • Onderzoekend
  Je krijgt een beter begrip van de natuur wanneer je haar zelf onderzoekt. Onderzoekend leren vormt daarom de ruggengraat van onze educatieve visie. We zetten ons publiek waar mogelijk aan tot het verrichten van eigen onderzoek.

 • Wetenschapswijs
  Wij vinden het belangrijk dat ons publiek inzicht verwerft in de manier waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt. Wij willen mensen wetenschapswijs maken en stimuleren om, net als wetenschappers, vragen te stellen over de wereld om hen heen, antwoorden te zoeken en deze op waarde te kunnen schatten.