Fundament
voor onderzoek

Wereldwijd helpen collecties zoals die van Naturalis de natuur te bestuderen, te ordenen en te begrijpen. Natuurhistorische collecties vormen een essentiële infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek: biologische en geologische objecten vormen een onmisbaar startpunt voor onderzoek dat bijdraagt aan actuele vraagstukken als klimaatverandering en het verdwijnen van soorten.

Verzamelen
en bewaren

De Naturaliscollectie is onderverdeeld in de categorieën botanie, geologie, gewervelden, ongewervelden, entomologie, boeken en type-catalogi. Ook beschikken we over een omvangrijke bibliotheek. Een kerntaak van ons instituut is ook de digitalisering van de collectie. Door objecten te verzamelen en te bewaren, beheren we een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld. We brengen één wereldomvattende biodiversiteitscollectie tot stand, door voorop te lopen in samenwerkingsprojecten gericht op digitale ontsluiting. En we maken raadpleging van collectie(data) voor wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke doeleinden en publiekspresentaties mogelijk.

Diensten
die wij verlenen

Als onderzoeker aanvraag doen om een collectieobject van Naturalis te lenen?
Leenbureau

Toegang tot een breed scala aan (digitale) literatuur op het gebied van biodiversiteit.
Bibliotheek

Bibliotheek

Toegang
tot de collectie

Wegens verbouwing tijdelijk beperkt toegankelijk

In de zomer van 2019 betrekt Naturalis een vernieuwd gebouw met gloednieuwe faciliteiten voor de collectie. Tot die tijd zijn slechts sommige collecties toegankelijk voor bezoekers. Wel is het mogelijk collectie-objecten te lenen. Voor andere vragen over de collectie kun je contact met ons opnemen via collectie@naturalis.nl.

Afbeelding van het herbariumdepot
Collectie

Online toegang
tot onze collectie en collectiedata

Als soortspecialist taxonomische kennis en soortinformatie online toegankelijk maken? Gebruik het software-as-a-service-pakket Linnaeus.
Linnaeus

Als onderzoeker of collectiebeheerder snel bladeren door de digitale collectie van Naturalis.
BioPortal 

Als softwareontwikkelaar of bio-informaticus via een API toegang krijgen tot de digitale collectie-informatie van Naturalis.
Netherlands Biodiversity API/Data Services