Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd: blik op de status van de Nederlandse natuur

22 mei 2024
Rietorchis op de Drentse Aa, credit: Jelger Herder

Vandaag, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, lanceert een  consortium van natuurorganisaties het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Het online Dashboard  geeft een overzicht van de staat van de Nederlandse natuur en laat zien of Nederland op weg is de  doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen. 

Ontdekt het Dashboard

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit is vanaf vandaag te bezoeken: 
https://dashboardbiodiversiteit.nl/ 

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te  buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat. In die informatie voorziet het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. De website laat zien wat de  actuele status is van de biodiversiteitsdoelen van Nederland en legt uit hoe verschillende (druk)factoren  de biodiversiteit in Nederland beïnvloeden. Bovendien biedt het Dashboard handvatten door te laten  zien waar en hoe we moeten bijsturen om de hersteldoelen te behalen. Het Dashboard is ontwikkeld door IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Nederlandse natuur
onvoldoende beschermd

Nederland heeft geen van de biodiversiteitsdoelen voor 2020 behaald en in geen enkel Europees land worden zo veel dier- en plantensoorten bedreigd als in ons land. Om de biodiversiteit te herstellen, moet Nederland dus aan de bak. Om bestuurders, gebiedsmanagers, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden daarbij te helpen, is het Nationaal Dashboard Biodiversiteit opgericht.

Doelen voor
biodiversiteitsherstel

De veertien doelen van het Dashboard zijn opgedeeld in vier thema’s die samen Nederland richting  biodiversiteitsherstel leiden. Dat zijn: de biodiversiteit aan de beterende hand helpen; de natuur  beschermen en uitbreiden; het verminderen van de druk op biodiversiteit en tenslotte het stimuleren  van systeemverandering. 

Waterkwaliteit
onvoldoende

Aan de hand van de thema’s is een zorgvuldige selectie uit bestaande indicatoren gemaakt, waarvan de  meeste afkomstig zijn uit het Compendium voor de Leefomgeving. Aan deze indicatoren kan de staat  van de biodiversiteit en daarmee de voortgang van biodiversiteitsherstel worden afgelezen. 

‘Op veel  vlakken scoren we nog onvoldoende om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te behalen. Maar het is niet  alleen maar slecht nieuws’, vertelt Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL. ‘Bij sommige indicatoren  zien we positieve ontwikkeling. De oppervlakte beschermde natuurgebieden in Nederland stijgt  bijvoorbeeld. Toch is het tempo nog te laag om de doelen voor natuurbescherming te halen, waardoor  actie nodig blijft.’ 

Tegelijkertijd is de ecologische kwaliteit van het water in ons land onvoldoende. ‘Dat laat zien dat we het  volledige plaatje nodig hebben. Als er meer natuurgebieden zijn betekent dit nog niet dat de kwaliteit  van de biodiversiteit in die gebieden ook goed is’, concludeert Krijger.

Nederland
niet op koers voor biodiversiteitsdoelen

‘De biodiversiteit staat onder grote druk. De natuur beschikt gelukkig over een groot herstelvermogen. Daarvoor is het wel nodig dat we volop blijven investeren in gezonde ecosystemen. Het Dashboard is een noodzakelijk instrument om aan te geven of en in welke mate we op de goede weg zijn’, aldus Ruud Foppen, senior onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Het beeld dat het Dashboard laat zien is dat Nederland niet op koers ligt om de internationale doelen voor biodiversiteit in 2030 te gaan halen: van de 14 doelen staat er geen enkele op groen. ‘Wel staan er meer op oranje dan op rood, wat betekent dat we in de goede richting bewegen, maar dat extra inspanningen nodig zijn’, legt Ronald Zollinger, strategisch adviseur bij RAVON/SoortenNL, uit. 

Toegankelijk
en overzichtelijk

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit bouwt voort op wetenschappelijke natuurgegevens van Nederland en laat via grafieken op een visueel aantrekkelijke manier zien wat de doelen zijn om aan te werken. ‘Daarmee is het Dashboard inhoudelijk sterk en gebruiksvriendelijk, ook voor gebruikers zonder diepgaande ecologische kennis’, legt beleidsmedewerker Marten Schoonman van Naturalis uit. 

De betrokken natuurorganisaties moedigen daarom professionals werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de natuur- en milieusector aan om het Dashboard in te zetten om gerichtere en hoognodige stappen te zetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland. 

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit is vanaf vandaag te bezoeken via https://dashboardbiodiversiteit.nl/