Internationale
netwerken

Naturalis is een trotse partner in vele nationale en internationale samenwerkingsverbanden rond biodiversiteitsgegevens.

  • Wij werken met internationale registers zoals Plazi en WoRMS.
  • We zijn berokken bij platformen als IPBES, CETAF enIUCN.
  • Wij zijn gastheer van het nationale knooppunt  (NLBIF) van de Global Biodiversity Information Facility.

 

Trots op
DiSSCO & ARISE

DiSSCO, met het hoofdkantoor in Naturalis, streeft ernaar alle objecten - ongeveer 1,5 miljard! - in alle natuurhistorische collecties in Europa te digitaliseren. Naturalis en drie andere Nederlandse instituten willen een infrastructuur bouwen die alle (meercellige) soorten in Nederland kent en herkent, en al die gegevens samenbrengt in één platform, genaamd ARISE. Samen zullen deze projecten de rol van Naturalis - en van de natuurlijke historie in het algemeen - herdefiniëren. 

 

ARISE logo rond

ARISE: Nederlandse soorten kennen en herkennen

In het project ARISE bouwt Naturalis samen met het Westerdijk Instituut en de universiteiten van Amsterdam en Twente aan een infrastructuur die alle (meercellige) Nederlandse soorten kan herkennen en in kaart brengen. Elke soort, op elke manier, snel, en…
Lees meer
Dissco

DiSSCo

Het gedistribueerde systeem van wetenschappelijke collecties (DiSSCo) is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) van wereldklasse voor natuurwetenschappelijke collecties. Het DiSSCo RI heeft tot doel een nieuw bedrijfsmodel te creëren voor één Europese…
Lees meer

Meer
internationale projecten

Onze onderzoekers spelen diverse rollen in veel internationale projecten, waarbij zij werken aan biodiversiteitsgegevens, lavageologie, koraalrifbiologie en nog veel meer onderwerpen. Hieronder onze belangrijkste internationale projecten op dit moment.

Een overzicht van de belangrijkste internationale projecten

Synthesys

SYNTHESYS+

Het SYNTHESYS+-project is de laatste herhaling van het SYNTHESYS-programma, dat tot doel heeft de toegang tot fysieke en digitale specimens in Europese natuurhistorische collecties te verbeteren.
Lees meer
shingle rampart lumulumu

4D-REEF Onderzoek

Koraalriffen hebben het moeilijk. De riffen in de Koraaldriehoek blinken uit door hun soortenrijkdom, maar toch liggen ze dichtbij gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Voortdurende antropogene milieuveranderingen in de zee, op het land en in de…
Lees meer
Pseudopontonides principis on black coral

ENVRI FAIR project

De ENVRI-gemeenschap is een groep van infrastructuren , projecten, netwerken en andere diverse belanghebbenden voor milieuonderzoek, die ernaar streven over de traditionele disciplines heen samen te werken. Het onderliggende principe is dat het bestuderen…
Lees meer

Tijdschriften
& publicaties

Naturalis herbergt een aantal wetenschappelijke tijdschriften, en publiceert verschillende flora's zoals de Flora Maleisiana en natuurlijk de flora van Nederland, de zogenaamde Heukels'.

Lees meer over Tijdschriften & publicaties

Veld met bloemen

Blumea journal

Blumea is een internationaal, uitsluitend elektronisch tijdschrift over de biodiversiteit, evolutie en biogeografie van planten, met inbegrip van systematiek, floristiek, fylogenie, morfologie en anatomie.
Lees meer
Orchidee

Flora van Nederland

Wij verzorgen determinaties van Nederlandse vaatplanten voor zowel de leek als professionele organisaties. Ons programma 'Natuur van Nederland' dient om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis van en waardering voor de natuur in onze eigen…
Lees meer