Zonnepark diversiteit

Zonnepanelen

Samenwerking met Zonnepark Shell Moerdijk waarin we onderzoeken hoe we de insectendiversiteit van het park kunnen verbeteren door verschillende zaadmengsels te testen die onder de zonnepanelen zijn gezaaid. Dit project loopt eind 2022 af.

Zonneparken Shell: Moerdijk & Heerenveen

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer

Moerdijk

51.684695191862, 4.5492770480457

Insecten nemen in Nederland af naarmate hun leefgebied kleiner wordt. Met de aanstaande energietransitie zijn zonneparken steeds meer aanwezig in het landschap. Als onderzoeksgroep NL Biodiversiteit en Samenleving willen we onderzoeken hoe we van deze zonneparken een geschikt leefgebied voor bestuivers kunnen maken en Shell Moerdijk geeft ons de mogelijkheid om een experiment op hun zonnepark op te zetten. Om een gebied aantrekkelijker te maken voor bestuivers, streven we naar een bloemrijke omgeving onder de panelen. Omdat de aanwezigheid van zonnepanelen invloed kan hebben op het microklimaat op het maaiveld (minder licht, drogere grond en lagere temperaturen), is het niet eenvoudig welke bloeiende planten goed zullen groeien.

Dit jaar zijn we gestart met een onderzoek naar een zonnepark van 30 hectare waar meer dan 76000 zonnepanelen energie opwekken. Het experiment bevat 42 percelen van 20 x 20 m waar vijf verschillende zaadmengsels worden gezaaid.

Dit jaar werken twee studenten aan het project. Masterstudent Laura Vriend gaat onderzoeken wat de impact is van de zonnepanelen op het lokale microklimaat en of dit van invloed kan zijn op de nectarproductie van planten die onder de panelen groeien. HBO-student Ilah de Haas gaat monitoren welke planten het beste groeien en welke bestuivers ze aantrekken.

In het nieuws:

Persbericht: Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Solar magazine: Naturalis: goed ingericht zonnepark beter voor biodiversiteit dan landbouwgrond

Volkskrant: Zonnepanelen kunnen bijdragen aan meer bloemetjes en bijtjes

Trouw: Een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij van

Onderzoekers van Naturalis brengen biodiversiteit in kaart op een zonnepark in Heerenveen