NL Biodiversiteit en Samenleving

Bestuiving door een bij

Ons team zet zich in voor een maatschappij waarin kennis over natuurkwaliteit en biodiversiteit ons handelen richting geeft. Door het combineren van wetenschap, beleid en praktijk, versterken wij samen met maatschappelijke partners de biodiversiteit. We doen wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen tools en geven advies. Onze expertisegebieden zijn: bestuivers en bestuiving, spatiotemporele verschuivingen in biodiversiteit, de monitoring van soorten, en het ontwikkelen van tools voor biodiversiteit.

52.16559965789, 4.4735075

Expertise
gebieden

Bestuivers en Bestuiving

Bestuivers zijn cruciaal voor voedselproductie en onze natuur. Onze kennis en onderzoeksresultaten over bestuivers vertalen we naar maatschappelijke projecten, zoals bij de Nationale Bijentelling en SPRING. Bewustwording en burgerwetenschap spelen hierin veelal een belangrijke factor.

Verschuivingen in biodiversiteit

Om patronen en oorzaken van verandering in biodiversiteit over langere perioden te detecteren, maken we gebruik van state-of-the-art technieken zoals Species Distribution Modeling (SDM), Artificial Intelligence (AI) en statistische tools. De uitkomsten gebruiken we bijvoorbeeld om voorspellingen te doen over biodiversiteitherstel in een natuurgebied, bij het maken van plannen voor duurzame landbouw en voor het ontwikkelen van natuurinclusieve steden en -infrastructuren.

Biodiversiteitsmonitoring

Om de effecten van biodiversiteit op de lange termijn te begrijpen, is monitoring nodig. Maar wat is effectieve monitoring? We bestuderen de effectiviteit van verschillende methoden en leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van monitoringsprogramma’s en herkenningstechnologie. Het gaat hierbij om zowel standaard als nieuwe monitoringstechnieken, zoals beeldherkenning en DNA-barcoding, die we toepassen in programma’s zoals ARISE en het Levend Lab.

Tools voor biodiversiteit

Tot slot ontwikkelen we tools voor verschillende maatschappelijke partijen, die hen in staat stellen zich in te zetten voor het behoud en de stimulering van biodiversiteit. Voorbeelden zijn de Bloeibogen-app, voor de selectie van aantrekkelijke tuinplanten voor bijen en vlinders, of de KANO-quickscan webtool die land eigenaren kunnen gebruiken om te priotiriseren hoe de natuurkwaliteit in en rond natuurgebieden verbeterd kan worden. 

Gehoornde metselbij
Bloeiboog

Ons netwerk
wetenschap, beleid en praktijk

Binnen het wetenschappelijk domein vormen we een partnerschap met meerdere universiteiten en instituten. Voor beleid en praktijk werken we actief samen met (semi)overheden, bedrijven en NGO's. Internationaal zijn we sterk verbonden met de bestuivingsgemeenschap, zowel in wetenschappelijke werk als binnen de samenleving en beleidsarena. Zo werken we nauw samen met CBD, FAOPromote Pollinators, en EU Pollinator initiative. Bovendien spelen teamleden een centrale rol in verschillende netwerken die gericht zijn op biodiversiteitsonderzoek en -herstel, of circulaire economie, zoals het Nederlandse Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Actuele
onderwerpen

Bumblebee photo [Marten Schoonman]

SPRING: een Europees meetnet voor bestuivers

Onder de projectnaam SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring, werkt een grote groep Europese onderzoeksinstituten samen aan een ambitieus meetnet voor bestuivers. Het doel is om de insectenpopulaties op grote schaal…
Lees meer
KANO logo

KANO KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken…
Lees meer
Natuurrijke wijk in Oost Nederland

Kennis Natuurlijk! Groene kennis bruikbaar gemaakt

In Kennis Natuurlijk! beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen over natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Dit varieert van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven…
Lees meer

Onderwijs
activiteiten

Stageprojecten binnen onze afdeling gaan over uiteenlopende onderwerpen; van ecologisch wetenschappelijk onderzoek, tot testmethoden en burgerwetenschap. Studenten verwerven competenties zoals soortherkenning, veldwerkvaardigheden, en data-analyse met behulp van statistiek, modellering en publieksvoorlichting. Interesse?

Bekijk alle onderzoeksprojecten en stagemogelijkheden

Mug
Studenten in moerdijk

In de
media

Onze onderzoekers verschijnen ook af en toe in tv- en radio-items en artikelen, zoals:

Gala van de Biodiversiteit Koos
Saskia tijdens bijenmarkt