Paola Movalli

Paola Movalli

Ik ben een ecotoxicoloog, geïnteresseerd in verontreinigingen in het milieu, in het bijzonder bij wilde dieren, en in de implicaties van verontreiniging voor de natuur en de menselijke gezondheid. Ik heb farmacie gestudeerd, en een PhD in voedsel- en milieutoxicologie in Milaan gedaan. Ik heb gewerkt met verontreinigende stoffen bij mensen en in dieren in het wild. Na de Marie Curie Fellowships 2004-2008, heb ik voornamelijk aan roofvogels gewerkt, die bijzonder goede indicatoren van milieuverontreiniging zijn. Ik maakte daarbij gebruik van archief- en hedendaagse monsters en gaf de voorkeur aan niet-invasieve methoden bij het werken met deze beschermde soorten. Veren zijn mijn favoriete matrix.

Sleutelwoorden

Ecotoxicologie, vervuilende stoffen, REACH, biocide, pesticide, roofvogel, apex roofdier

Dr Paola Movalli

Ecotoxicoloog
Research Group NL Biodiversity and Society

paola.movalli@naturalis.nl

ResearchGate

Google Scholar

Onderzoek
interesse

Ik ben geïnteresseerd in de blootstelling van wilde dieren aan opgebouwde en opkomende verontreinigingen in het milieu, en de toepassing van deze kennis om het beheer van chemicaliën in Europa te verbeteren.

De afgelopen jaren heeft mijn onderzoek grotendeels plaatsgevonden in de context van pan-Europese samenwerkingen op het gebied van verontreiniging bij toppredatoren, waaronder roofvogels, zeezoogdieren en otters. Ik werk samen met collega's in laboratoria, bij collecties en in het veld, in heel Europa, om gegevens over verontreinigende stoffen te gebruiken voor een beter beheer van chemicaliën. Ik ben eerder betrokken geweest bij het runnen van het Europese netwerkprogramma EURAPMON (www.eurapmon.net). Ik ben momenteel betrokken bij het LIFE APEX-project dat nieuwe regelgevende toepassingen van chemische monitoringgegevens van roofdieren en prooien demonstreert. Ik leid ook een pan-Europese werkgroep voor collecties voor de COST Action European Raptor Biomonitoring Facility. Ander lopend onderzoek omvat langetermijnmonitoring van opkomende verontreinigingen in slechtvalken in Nederland.

Add short description
Add short description

Actuele
onderwerpen

Een selectie van de onderwerpen waar ik momenteel aan werk:

 • demonstratie van het gebruik van monitoringgegevens van verontreinigende stoffen in roofvogels om de doeltreffendheid van chemische risicobeheersmaatregelen te beoordelen
 • het aantonen van de aanwezigheid van chemische verontreinigende stoffen in roofvogels en hun prooi door middel van gerichte en niet-doelgroep screeningsanalyses (met gebruikmaking van nieuwe en complementaire massaspectrometrische technieken met hoge resolutie)
 • het bijeenbrengen van collecties in Europa voor de ontwikkeling van een European Raptor Specimen Bank als onderdeel van de European Raptor Biomonitoring Facility  ter ondersteuning van een beter beheer van chemische stoffen
 • proof of concept voor pan-Europese monitoring van contaminanten bij roofvogels in het kader van de European Raptor Biomonitoring Facility  
 • monitoring op lange termijn van verontreinigende stoffen bij de Nederlandse slechtvalkenpopulatie met gebruikmaking van de modernste methoden
Barn owl, Jasja Dekker

TerraChem: chemical contamination in nature mapped

The overall goal of TerraChem is to better understand wildlife exposure to all man-made chemicals. The research team will study the damage these chemicals cause to terrestrial biodiversity and ecosystem services in Europe. This will help develop more…
Lees meer

Publicaties

 • Espín, S., Andevski, J., Duke, G., Eulaers, I., Gómez-Ramírez, P., Hallgrimsson, G. T., ... Movalli, P…. et al. (2020). A schematic sampling protocol for contaminant monitoring in raptors. Ambio, 1-6 . DOI: 10.1007/s13280-020-01341-9
 • Movalli, P., Duke, G., Ramello, G., Dekker, R., Vrezec, A., Shore, R. F., ... & Badry, A. (2019). Progress on bringing together raptor collections in Europe for contaminant research and monitoring in relation to chemicals regulation. Environmental Science and Pollution Research, 1-5.
 • Movalli, P., Bode, P., Dekker, R., Fornasari, L. van der Mije, S. & Yosef, R. (2017) Retrospective biomonitoring of mercury and other elements in museum feathers of common kestrel Falco tinnunculus using instrumental neutron activation analysis (INAA). Environ Sci Pollut Res. DOI 10.1007/s11356-017-0157-1
 • Movalli, P., Dekker, R., Koschorreck, J., Treu, G. (2017) Bringing together raptor collections in Europe for contaminant research and monitoring in relation to chemicals regulations. Trend Editorial. Environ Sci Pollut Res. DOI 10.1007/s11356-017-0096-x
 • Espín, S., Movalli, P. et al. (2016) Tracking pan-continental trends in environmental contamination using sentinel raptors—what types of samples should we use? Ecotoxicology 25(4): 777-801.
 • Gómez-Ramírez, P.,  Shore, R.F., van den Brink, N.W., van Hattum,  B., Bustnes, J.O., Duke, G., Fritsch, C., García-Fernández, A.J., Helander, B.O., Jaspers, V., Krone, O., Martínez-López, E., Mateo, R., Movalli, P. & Sonne, C. (2014). An overview of the existing raptor contaminant monitoring activities in Europe. Environment International 67:12-21.
 • Movalli, P., Lo Valvo, M., Gloria Pereira M. & Osborn, D. (2008). Organochlorine pesticides and polychrominated biphenyl congeners in lanner Falco biarmicus feldeggi Schlegel chicks and lanner prey in Sicily, Italy. In: Movalli, P. & Duke, G. (eds). Monitoring for and with raptors in Europe. Ambio 37(6), 445-451.
 • Movalli, P. (2000). Heavy metal and other residues in feathers of laggar falcon Falco biarmicus jugger from six districts of Pakistan. Environmental Pollution 109: 267-275.

For a full list of publications see ResearchGate

Promotie
begeleiding

Naturalis wil een kweekvijver zijn voor internationaal wetenschappelijk talent. PhD's hebben daarom een bijzondere positie in onze organisatie.

  [please add a bullet list of people currently under your supervision, preferably with a url to their profile pages]

  add name or description

  Teaching
  activities

  De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij het opzetten en begeleiden van wetenschappelijke missies op korte termijn, in het kader van de COST Action European Raptor Biomonitoring Facility. Hierbij waren beginnende onderzoekers betrokken die van het ene Europese land naar het andere reisden. Onderwerpen waren onder meer een beoordeling van roofvogelcollecties in Europa, de ontwikkeling van een Europese database over ingevroren roofvogelspecimens en het aanpakken van beperkingen voor het verzenden van roofvogelmonsters, georganiseerd door Naturalis en het Deens Natuurhistorisch Museum. Ik heb in 2014 bij Naturalis een zomerschool over het monitoren van en met roofvogels georganiseerd met 15 beginnende onderzoekers.

  In de
  media

  [short reference to online media with url]

  Add short description

  Publicaties