Leon Marshall

Leon Marshall

Ik bestudeer hoe patronen van biodiversiteit verschuiven in ruimte en tijd met een focus op bestuivers. Ik ben vooral geïnteresseerd in de invloed van veranderingen in klimaat en landgebruik.

Sleutelwoorden

Wilde bijen, bestuiving, milieuveranderingen, biodiversiteit, modelleren, behoud

 

Onderzoek
interesse

  • Hoe veranderingen in landgebruik en klimaat biodiversiteit beïnvloeden over tijd en ruimte en hoe deze veranderingen beïnvloed worden door eigenschappen, fylogenie en interacties
  • Statistische technieken en hulpmiddelen voor het analyseren en modelleren van soortverspreiding en diversiteit
  • Wereldwijde patronen van diversiteit en verspreiding van geïsoleerde wilde bijen
  • De invloed van milieuveranderingen op wilde bijen als gewasbestuivers
Bijen vangen in Limburg
Een Bombus mendax strijkt neer in de Alpen

Publicaties

Marshall, L., Leclercq, N., Carvalheiro, L.G., et al., (2024). Understanding and addressing shortfalls in European wild bee data. Biological Conservation, 290:110455. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110455

Marshall, L., Leclercq, N., Weekers, T., et al., (2023). Potential for climate change driven spatial mismatches between apple crops and their wild bee pollinators at a continental scale. Global Environmental Change, 83:102742. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102742

Moens, M., Biesmeijer, J.C., Klumpers, S.G. & Marshall, L., (2023). Are threatened species special? An assessment of Dutch bees in relation to land use and climate. Ecology and Evolution13:10326. https://doi.org/10.1002/ece3.10326

Cadena, J.T., Boudot, J.P., Kalkman, V.J. & Marshall, L., (2023). Impacts of climate change on dragonflies and damselflies in West and Central Asia. Diversity and Distributions, 29, 912– 925. https://doi.org/10.1111/ddi.13704

Leclercq, N., Marshall, L., Caruso, G., et al., (2023). European bee diversity: Taxonomic and phylogenetic patterns. Journal of Biogeography50: 1244-1256.  https://doi.org/10.1111/jbi.14614

Dorji, K., Tashi, S., Biesmeijer, J.C., ... & Marshall, L., (2022). Pollinators and crops in Bhutan: insect abundance improves fruit quality in Himalayan apple orchards. Journal of Pollination Ecology31: 39-52. https://doi.org/10.26786/1920-7603(2022)670

Maebe, K., Hart, A.F., Marshall, L., et al.,  (2021). Bumblebee resilience to climate change, through plastic and adaptive responses. Global Change Biology27: 4223-4237. https://doi.org/10.1111/gcb.15751

Marshall L, Beckers V, Vray S, et al. (2021). High thematic resolution land use change models refine biodiversity scenarios: A case study with Belgian bumblebees. Journal of Biogeographyhttps://doi.org/10.1111/jbi.14000

Gérard M, Marshall L, Martinet, B. & Michez, D. (2021), Impact of landscape fragmentation and climate change on body size variation of bumblebees during the last century. Ecography 44: 255-264. https://doi.org/10.1111/ecog.05310

Vereecken, N. J., Weekers, T., Leclercq, N., ... & Marshall, L. (2021). Insect biomass is not a consistent proxy for biodiversity metrics in wild bees. Ecological Indicators, 107132. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107132

Marshall, L., Perdijk F, Dendoncker N, (2020) Bumblebees moving up: shifts in elevation ranges in the Pyrenees over 115 years. Proc. R. Soc. B. 28720202201. https://doi.org/10.1098/rspb.2020.2201

Marshall L, Biesmeijer JC, Rasmont P, et al. (2018) The interplay of climate and land use change affects the distribution of EU bumblebees. Global Change Biology 24:101–116. https://doi.org/10.1111/gcb.13867

Marshall, L., Carvalheiro, L. G., Aguirre-Gutiérrez, J, et al. (2015) Testing projected wild bee distributions in agricultural habitats: predictive power depends on species traits and habitat type. Ecology and Evolution 5(19): 4426–4436. https://doi.org/10.1002/ece3.1579

Actuele
onderwerpen

Lees hier meer over mijn onderzoek (in het Engels).

Nationale bijenstrategie logo

Nationale Bijenstrategie

Als Naturalis Biodiversity Center zijn we adviserend partner van de Nationale Bijenstrategie, waarin alle bijenondersteunende initiatieven zijn samengebracht. Meer informatie is te vinden op: Nationale Bijenstrategie
Lees meer