Panos Skandalos

Panos Skandalos

Ik ben een promovendus uit Griekenland met een Bachelor in geologie en een Master in paleontologie. Mijn onderzoek richt zich op de evolutie en de taxonomie van gefossiliseerde resten van kleine zoogdieren. Het onderzoeken van deze fossielen is een waardevol instrument gebleken voor het dateren van terrestrische sedimenten en het reconstrueren van paleo-omgevingen. Ik bestudeer momenteel overblijfselen van kleine zoogdieren uit het Plioceen en Pleistoceen uit nieuw ontdekte sites in West-Turkije.

Sleutelwoorden

Paleontologie van gewervelde dieren, Evolutie, Anatolië, Microzoogdieren, Plioceen, Paleo-biogeografie, Paleo-omgeving

Onderzoek
Interesse

Het onderwerp van mijn promotieonderzoek is: Paleontologisch en stratigrafisch overzicht van micro-zoogdierfauna's uit Anatolië tijdens het Plioceen en het Vroeg-Pleistoceen. In het afgelopen decennium werd een groot aantal laat-Neogene en vroege Pleistocene plaatsen ontdekt door een team van de Pamukkale Universiteit in Turkije. Op deze plaatsen is een groot aantal microzoogdieren waargenomen. De microzoogdieren worden gekenmerkt door hun brede geografische spreiding, hun aanpassing aan diverse omgevingsomstandigheden en ze zijn bewezen een belangrijk instrument voor biogeografische en paleomilieustudies. Het belangrijkste is dat ze het meest precieze instrument bleken te zijn voor het dateren van terrestrische sedimenten. Deze studie is gericht op de resten van zulke zoogdieren op deze plaatsen. Door de veranderingen in de knaagdierfauna's te bestuderen, zal het mogelijk zijn om het effect te zien van belangrijke paleomilieu- of tektonische gebeurtenissen die ongeveer 3 miljoen jaar geleden plaatsvonden op de levens van de verschillende dieren die Anatolië koloniseerden. Het is belangrijk om deze gebeurtenissen te bestuderen, omdat ze mogelijk ook in de toekomst worden herhaald. Ten slotte is het met dit onderzoek mogelijk om migratiegebeurtenissen te observeren die plaatsvonden tijdens het Plioceen en die geleid hebben tot de huidige Europese fauna's.

Panos
Molar

Publicaties

  • Anne E. Blair Gould, Panagiotis Skandalos, M. Ángeles Álvarez-Sierra, Lars W. van den Hoek Ostende & Pablo Peláez Campomanes (2022): Eomyids: happy old age or premature death? Reconstructing the life history of Ligerimys (Eomyidae, Rodentia, Mammalia), Historical Biology. DOI: 10.1080/08912963.2022.2075743
  • Panagiotis Skandalos, Wilma Wessels, Socrates Roussiakis & Constantin S. Doukas (2022). Morphological analysis of Cricetodon aliveriensis (Rodentia, Mammalia) from the locality of Karydia (Rhodope, Northern Greece). PalZ. DOI: 10.1007/s12542-021-00601-7
  • Van den Hoek Ostende, L. W., Bilgin, M., Braumuller, Y., Hír, Y., Joniak, P., Jovells-Vaqué, S., Peláez-Campomanes, P., Prieto, J., Skandalos, P., Casanovas-Vilar, I. (2020): Generically speaking, a survey on Neogene rodent diversity at the genus level in the NOW database. – Fossil Imprint, 76(1): 118–127, Praha
  • Georgalis, G. L., Villa, A., Ivanov, M., Roussiakis, S., Skandalos, P., & Delfino, M. (2019a). Early Miocene herpetofaunas from the Greek localities of Aliveri and Karydia—bridging a gap in the knowledge of amphibians and reptiles from the early Neogene of southeastern Europe. Historical Biology, 31, 1045–1064