Zina Broeksma

profielfoto

We komen steeds meer te weten over natuurlijke systemen. Mijn doel is om meer te leren over de mogelijke toepassingen van deze kennis: hoe kunnen we de informatie die we opdoen uit de natuur gebruiken om de manier waarop we omgaan met onze omgeving en grondsstoffen in het dagelijks leven te verbeteren?

Na mijn studies in Moleculaire levenswetenschappen en Ontwikkelingsstudies (Sociale geografie) heb ik gewerkt op kwekerijen, ecologische landbouw- en herbebossingsprojecten in het buitenland (Latijns America) en in Nederland. Sindsdien ben ik me bezig gaan houden met biologieonderwijs en ecologische data-analyse.

Sleutelwoorden

Systeembiolgie, biochemie, natuurinclusief, biologische landbouw, groene steden, duurzame ontwikkeling, data-analyse

Zina Broeksma

Junior projectleider
NL Biodiversiteit en Samenleving

zina.broeksma@naturalis.nl

Projects

Een greep uit de projecten waar Zina aan werkt

Natuurrijke wijk in Oost Nederland

Kennis Natuurlijk! Groene kennis bruikbaar gemaakt

In Kennis Natuurlijk! beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen over natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Dit varieert van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven…
Lees meer
logo Groene Netten

Biodiversiteit Kansenkaart Groene Netten

In dit project werkt Naturalis Biodiversity Center samen met Groene Netten aan het in kaart brengen van mogelijkheden om biodiversiteit te versterken. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke ecologische infrastructuur te…
Lees meer

Onderzoek
interesse

  • Ecosysteemdynamiek
  • De effecten van ecosysteemdegradatie en ontbossing op bodemerosie, (lokale) waterkringlopen en temperatuurveranderingen
  • De rol van biodiversiteitsherstel in klimaatadaptatie
cacoa Costa Rica
regenwoud ecosysteem Costa Rica