Marco Roos

marco roos

Mijn eerste wetenschappelijke werk richtte zich op de fylogenetische systematiek van tropische epifytische varens. In het afgelopen decennium heb ik mij ontwikkeld als bioloog van stedelijke biodiversiteit. Mijn kennis deel ik met studenten in cursussen, tijdens excursies en het begeleiden van stageprojecten, en zet ik in met gemeentelijke en andere instanties voor het bevorderen van biodiversiteit in het stedelijk ecosysteem. Voorts maak ik mij sterk voor een goed onderwijsaanbod door Naturalis.

Keywords

Flora, planten, fauna, biodiversiteit, stedelijk ecosysteem, kustlandschappen, morfologie, Tree of Life, biogeografie, onderwijscoördinatie

Dr. Marco Roos

Researcher Stedelijke Biodiversiteit, Hoger Onderwijscoördinator, Examinator Biology Leiden University
[NL Biodiversity & Society]

marco.roos@naturalis.nl
+31 (0)71 751 9260 / (0)6 22199862

Onderzoeks
interesse

Mijn expertise richt zich op biodiversiteit in de stedelijke omgeving en de ommelanden

Mijn onderzoek houdt momenteel in het bestuderen van biodiversiteitspatronen in Leiden and ommelanden: het opzetten van monitoring programma's, nulmetingen van de uitgangsituaties, en analyses and modelleren om de effecten van beheer en inrichting op biodiversiteit beter  in kaart te brengen.

Bijenorchis
oeverplanten

Actuele
onderwerpen

Het functioneren en de effectiviteit van de 'groen-blauwe'recreatieve routes vanuit de stad naar de ommelanden als ecologische corridors die de groene structuur in de stad verbindt met natuurgebieden buiten de stad in een ecologisch netwerk. In dit verband ligt speciaal aandacht op een citizen science project om de kwaliteit van oevervegetaties te monitoren, in samenwerking met Jacqueline Henrot (zie: https://sites.google.com/view/oeverplanten/). Een ander project is een cooperatief project in Amsterdam, Amstelstad III, om een integratief plan op te stellen om biodiversiteit te verhogen bij de herinrichting van dit stadsdeel.

Onderwijs
activiteiten

  • Coordinator Hoger Onderwijs Naturalis: beleidsontwikkeling, curriculumopbouw, rapportage, kwaliteit monitoring, voorlichting & werving
  • stagebegeleider projecten op het gebied van stedelijke biodiversiteit
  • docent/examinator BSc & MSc cursussen op het gebied van Biodiversiteit, Tree of Life, Flora & Fauna, Stadsecologie, Kustlandschappen

 

 

In de
media

Leidsch Dagblad - 8 april 2019: 'Biodiversiteit is niet leuk lief en aardig, maar jeukt en kriebelt’

Website Universiteit Leiden - 6 augustus 2018: Op safari in het Bio Science Park

Foto: Taco van der Erb

Marco Roos