Maarten van 't Zelfde

Maarten van 't Zelfde

Ik werk in verschillende projecten met GIS en (ruimtelijke) relationele databanken. De meeste van de projecten zijn gerelateerd aan de groep Ecologie van bestuivers (Pollinator Ecology). Mijn vakgebied is geautomatiseerde ruimtelijke analyse in ArcGIS en Python, modelleren van soortverspreiding, WebGIS en databankbeheer. Ik werk ook bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden.

Sleutelwoorden

GIS, ruimtelijke analyse, databankbeheer, Python, modelleren van soortverspreiding

Onderzoek
interesse

De meeste van mijn projecten zijn gerelateerd aan de groep Ecologie van bestuivers (Pollinator Ecology).

Elk jaar geef ik GIS-cursussen aan de medewerkers van Naturalis BC en ben bereid te adviseren over onderwerpen die betrekking hebben op in kaart brengen (mapping), ruimtelijke analyse of georeferentie.

Kaart met Initiatieven voor bijen in Kennis Impuls Bestuivers
Add short description

Actuele
onderwerpen

Een greep uit de onderwerpen waar ik momenteel aan werk.

logo Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Citizen science project waarin maatregelen voor bijen en bestuivers worden gepromoot. Samenwerking met verschillende partners en verschillende doelgroepen in Nederland.
Lees meer
logo Groene Netten

Biodiversiteit Kansenkaart Groene Netten

In dit project werkt Naturalis Biodiversity Center samen met Groene Netten aan het in kaart brengen van mogelijkheden om biodiversiteit te versterken. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke ecologische infrastructuur te…
Lees meer

Publicaties

All publications