Kennis Natuurlijk! Groene kennis bruikbaar gemaakt

Natuurrijke wijk in Oost Nederland

In Kennis Natuurlijk! beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen over natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Dit varieert van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven. Zolang de vraag maar bijdraagt aan maatschappelijke groene vraagstukken. De onderzoekers gaan aan de slag met experts van Naturalis en waar nodig andere kennisinstellingen. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door ASN Bank, die hiervoor 2% van de verzekeringspremie beschikbaar stelt. Door deze samenwerking kunnen we gezamenlijk kennisvragen beantwoorden, die anders onbeantwoord blijven.

Ontdek de mogelijkheden

Heb je een vraag rondom natuurinclusief of klimaatbestendig leven, werken of wonen?  Maar ontbreekt het je aan de juiste kennis? Dan kan ‘Kennis Natuurlijk’ jou verder helpen. Ga samen met onze experts op zoek naar een antwoord of oplossing.

Bekijk de flyer

De verbinding
met de maatschappij

Kennis Natuurlijk! verbindt vragen uit de samenleving aan jonge, innovatieve onderzoekers van kennisinstellingen, zoals Naturalis, om gezamenlijk aan een duurzame toekomst te werken. Aan een kennisvraag koppelen we de juiste experts, die relatief kleine onderzoeksvragen in drie maanden tijd beantwoorden. Waterschappen, bedrijven, lagere overheden, NGO’s; alle organisaties met behoefte aan de juiste 'groene' kennis kunnen als opdrachtgever bij Kennis Natuurlijk! terecht.

Onze
werkwijze

Op basis van de input van de opdrachtgever formuleren we een kennisvraag die geschikt is voor het Kennis Natuurlijk! format. Aan de kennisvraag koppelen we een jonge onderzoeker uit het brede netwerk van kennispartijen, die het onderzoek zal uitvoeren. Het onderzoek voeren we uit in continu overleg met de opdrachtgever, coördinator en onze experts. Na ongeveer drie maanden leveren we het eindproduct. 

De vorm daarvan is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Voor het beantwoorden van een kennisvraag vragen we aan de opdrachtgever een financiële bijdrage van 15,000 euro. Daarvan is ongeveer 10,000 voor de aanstelling van de jonge onderzoeker(s), 3000 voor de coördinatie en begeleiding vanuit Naturalis en 2000 voor materiële kosten. Tenslotte maken we het eindresultaat kenbaar via deze pagina, en de kanalen van de partners. Op deze manier zorgen we ervoor dat de ‘groene’ kennis echt gebruikt kan worden. 

Manifest Tijd voor Biodiversiteit

Groene
kennisvragen

Benieuwd naar de soort kennisvragen waaraan onze experts werken? Kijk hieronder voor een overzicht van de reeds beantwoorde kennisvragen en ontwikkelde producten van KennisNatuurlijk!.

Met berken beplante 'Os en Paardenlaan', een voorbeeld van een straat met sterk allergene bomen (credit: Naturalis)

Op weg van natuurinclusief naar natuurgedreven

‘Hoe kunnen we bij infrastructurele projecten straten natuurgedreven herinrichten en onderhouden?’, met die vraag benaderde infrapartner Van Gelder onderzoeksinstituut Naturalis. Via het programma Kennis Natuurlijk! van Naturalis beantwoorden jonge…
Lees meer
Een kruidenrijke berm langs het spoor (credit: Nancy Meuwissen)

Stapsgewijs tot een biodiverse berm

Hoe kom je tot een biodiverse berm? En hoe behoud je die? Dat heeft het onderzoeksteam van Kennis Natuurlijk! uitgezocht. Het resultaat is een waarderingstool die stapsgewijs inzichtelijk maakt hoe je een berm bomvol biodiversiteit krijgt.
Lees meer
Een berm langs het nieuwe SAA1-project van HOCHTIEF. Credit: HOCHTIEF/Schrol

Scorekaart voor een biodiverse berm

HOCHTIEF PPP Solutions optimaliseert infrastructuurprojecten gedurende hun gehele levenscyclus. In samenwerking met het SAAone snelwegproject (A1/A6) deden ze een beroep op het onderzoeksteam van Naturalis om een scorekaart te ontwikkelen die laat zien…
Lees meer
De eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale in Leiden

Hoe bouw je natuurinclusief?

Vanuit het Kennis Natuurlijk!- programma heeft een expertteam de vraag uitgewerkt: 'Hoe ziet een natuurinclusief klein bouwwerk eruit?'. Het antwoord is een bruikbare poster, die laat zien welke groene bouwstenen je toe kunt passen om een bouwwerk…
Lees meer
Natuurinclusieve glasvezelbebouwing

Samen naar een natuurinclusieve bouw

Vanuit het Kennis Natuurlijk!- programma heeft een expertteam de kennisvraag uitgewerkt: 'Wat is natuurinclusief en wanneer voldoet een object hieraan?'. De vraag is afkomstig van opdrachtgever KPN. De telecomaanbieder wil met de beantwoording van de vraag…
Lees meer
infranatuur extensief beheer door Menno Reemer

Veelbelovende Infranatuur maatregelen

Samen met Stedin heeft Naturalis de kennisvraag uitgewerkt: 'Wat zijn veelbelovende acties voor biodiversiteit binnen de Nederlandse infrastructuur?'. Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te versterken. Denk…
Lees meer

Stel je
kennisvraag

Heb je een vraag rondom natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken? Maar ontbreekt het je aan de juiste ‘groene’ kennis? Samenwerken met onze experts kan je de oplossing bieden.

Interesse? Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
50 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, rar, sit, svg, tar, zip, jpeg.

Betrokken
partners

Een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij

ASN Bank is sinds 1960 actief als duurzame bank. Met ongeveer 175 medewerkers werken ze er elke dag hard aan om de wereld mooier te maken. Daarom bankiert ASN Bank op een maatschappelijk verantwoorde manier. Met respect voor mens, dier en natuur. Bijvoorbeeld via de duurzame verzekeringen, die zijn ontstaan door een samenwerking tussen ASN Bank en a.s.r. De verzekering is waar mogelijk verduurzaamd en de premie wordt duurzaam belegd.  ASN Bank stelt 2% van de premie ter beschikking aan duurzame, innovatieve projecten, zoals deze samenwerking met Naturalis Biodiversity Center.

Naar ASN Bank 

a.s.r. wil een rol van betekenis spelen in het verduurzamen van de samenleving door te helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op duurzaamheidsgebied die een relatie hebben met onze (verzekerings)activiteiten. Zo streven we er naar om nieuwe ‘groene’ risico’s zo veel mogelijk verzekerbaar te maken. Schades herstellen we  – waar mogelijk – duurzaam of zelfs circulair. Samen met ASN bank bieden we duurzame verzekeringen die positief bijdragen aan klimaatverandering en biodiversiteitsbehoud. Bijvoorbeeld door de woonhuisverzekering te voorzien van duurzame elementen zoals het meeverzekeren van zonnepanelen, groene daken en duurzame bouwmaterialen.

Naar a.s.r.

Groen in Amsterdam

Onze
ambitie

ASN Bank, a.s.r. en Naturalis Biodiversity Center zijn de samenwerking in 2022 gestart. De partijen hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om onze woon- en leefomgeving gezond, natuur-inclusief en klimaatbestendig te maken. Kennis is daar een belangrijk onderdeel in. Soms is nieuw onderzoek nodig, maar het kan ook gaan om het samenbrengen van bestaande kennis of om het maken van de vertaalslag naar de praktijk. We richten ons op de thema's biodiversiteit, hitte en water, maar ook op de sociale en economische kennis die nodig is om te zorgen dat de ‘groene’ kennis echt gebruikt kan worden. Dankzij de samenwerking kunnen we gezamenlijk kennisvragen beantwoorden, die de vertaling van onderzoek naar praktijk stimuleren.

Zonnepark Moerdwijk
Onderzoeker in het veld

Verschenen
nieuwsberichten