Marten Schoonman

profielfoto

Marten houdt zich het liefst bezig met praktijkgerichte toepassing van kennis, complexiteit verhelderen en formuleren van realistische stappen om ambities te realiseren. Hij is een procesbegeleider met uitgebreide projectmanagement ervaring. Hij vindt het leuk om in een multidisciplinaire omgeving te werken en bruggen te bouwen.

Marten is gepassioneerd door de toepassing van data en technologie om zorg voor de natuur mogelijk te maken. Hij heeft ervaring met data- en informatieprocessen, standaardisatie en visualisatie. En hoe deze kunnen leiden tot gebruiksvriendelijke toepassingen, communicatieproducten en inzichten voor besluitvorming in beleid en samenleving.

Marten is een bioproces ingenieur, die elke dag leert over de wonderen van de biodiversiteit. Hij heeft gewerkt in de industrie en in de ontwikkelingshulp sector, waaronder een sociale onderneming. Hij is imker en mede-oprichter van de BEEP foundation die open source tools bouwt om imkers te helpen bij het verzorgen van honingbijen.

Sleutelwoorden

Biodiversiteit, Bestuivers, Ecologie van bestuivers, Samenwerking, Veranderingstheorie, Technologie, Data, Tools, Planning en strategie

Marten Schoonman

Senior Beleidsmedewerker
NL Biodiversiteit en Samenleving

Projects

Marten werkt aan de volgende projecten:

logo Groene Netten

Biodiversiteit Kansenkaart Groene Netten

In dit project werkt Naturalis Biodiversity Center samen met Groene Netten aan het in kaart brengen van mogelijkheden om biodiversiteit te versterken. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke ecologische infrastructuur te…
Lees meer
KANO logo

KANO KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken…
Lees meer
Nationale bijenstrategie logo

Nationale Bijenstrategie

Als Naturalis Biodiversity Center zijn we adviserend partner van de Nationale Bijenstrategie, waarin alle bijenondersteunende initiatieven zijn samengebracht. Meer informatie is te vinden op: Nationale Bijenstrategie
Lees meer
Eucera longicornis

Bloeibogen

Bijvriendelijk beplanten. De Bloeibogen applicatie maakt de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerde gebied inzichtelijk en geeft gericht plantadvies. De tool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van de…
Lees meer
Sphecodes albilabris, Nederlandse bij

Cool bees of The Netherlands

Het project 'Cool bees of The Netherlands' is een verzameling van de meest prachtige bijensoorten van Nederland. Bijenkenners van EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis Biodiversity Center hebben op basis van hun veldwerkervaring de mooiste soorten…
Lees meer