Lopende
internationale projecten

Onze onderzoekers spelen diverse rollen in tal van internationale projecten, waarbij zij werken aan biodiversiteitsgegevens, geologie van lava, biologie van koraalriffen en nog veel meer onderwerpen.

Logo

Biodiversity Genomics Europe: BGE

BGE heeft als doel het versnellen en opschalen van het gebruik van genomische wetenschap in Europa. Door twee nieuw gevormde netwerken samen te brengen, BIOSCAN Europe (dat zich richt op DNA-barcoding) en de Europese Reference Genome Atlas, ERGA (die zich…
Lees meer
LOGO

Biodiversity Digital Twin: BioDT

Het doel van het project is om de huidige grenzen van voorspellend begrip van de biodiversiteitsdynamiek te verleggen door een Biodiversity Digital Twin (BioDT) te ontwikkelen die geavanceerde modellerings-, simulatie- en voorspellingsmogelijkheden biedt…
Lees meer
Pseudopontonides principis on black coral

ENVRI FAIR project

De ENVRI-gemeenschap is een groep van infrastructuren , projecten, netwerken en andere diverse belanghebbenden voor milieuonderzoek, die ernaar streven over de traditionele disciplines heen samen te werken. Het onderliggende principe is dat het bestuderen…
Lees meer
Bumblebee photo [Marten Schoonman]

SPRING: een Europees meetnet voor bestuivers

Onder de projectnaam SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring, werkt een grote groep Europese onderzoeksinstituten samen aan een ambitieus meetnet voor bestuivers. Het doel is om de insectenpopulaties op grote schaal…
Lees meer
shingle rampart lumulumu

4D-REEF Onderzoek

Koraalriffen hebben het moeilijk. De riffen in de Koraaldriehoek blinken uit door hun soortenrijkdom, maar toch liggen ze dichtbij gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Voortdurende antropogene milieuveranderingen in de zee, op het land en in de…
Lees meer
Pseudopontonides principis on black coral

BiCIKL project

Het Horizon 2020-project Biodiversity Community Integrated Knowledge Library (BiCIKL) bouwt aan een nieuwe Europese gemeenschap van belangrijke onderzoeksinfrastructuren, onderzoekers, burgerwetenschappers en andere belanghebbenden op het gebied van…
Lees meer

Other International
Projects

LOGO

FAIR Digital Objects Forum: FDO F

Larger and larger amounts of data are being generated every day. The complexity of the data space is increasing exponentially. According to surveys, it is estimated that already, about 80 percent of the effort in data driven projects is spent on data…
Lees meer
Bijen-evenement Naturalis

MOST project

In MOST we investigate how schools and their immediate environment (family/families, neighbors, businesses, etc.) can collaborate on sustainability. The core of the project is the integration of diverse participants: science and research, formal and non…
Lees meer

Voltooide
internationale projecten

Logo

MOBILISE COST Action

MOBILISE is opgericht om het netwerk van Europese belanghebbenden ter ondersteuning van bio- en geodiversiteitsonderzoek te versterken.
Lees meer
Dissco

DiSSCo

Het gedistribueerde systeem van wetenschappelijke collecties (DiSSCo) is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) van wereldklasse voor natuurwetenschappelijke collecties. Het DiSSCo RI heeft tot doel een nieuw bedrijfsmodel te creëren voor één Europese…
Lees meer
Synthesys

SYNTHESYS+

Het SYNTHESYS+-project is de laatste herhaling van het SYNTHESYS-programma, dat tot doel heeft de toegang tot fysieke en digitale specimens in Europese natuurhistorische collecties te verbeteren.
Lees meer
ICEDIG

ICEDIG

Het ICEDIG-project (Innovation and Consolidation for Large Scale Digitalisation of Natural Heritage), dat in maart 2020 werd afgerond, was de eerste stap om de complexe uitdaging van het bouwen van DiSSCo te helpen aangaan. Het heeft de structurele pijlers…
Lees meer
Brandnetel

Plant.ID Moleculaire identificatie van planten

Planten zijn essentieel voor veel aspecten van ons dagelijks leven, omdat ze voedsel, medicijnen en bouwmaterialen leveren. Planten kunnen echter ook schade aanrichten, denk maar aan giftige planten, stuifmeelallergieën, versnijdingsmiddelen in…
Lees meer