Lopende
internationale projecten

Onze onderzoekers spelen diverse rollen in tal van internationale projecten, waarbij zij werken aan biodiversiteitsgegevens, geologie van lava, biologie van koraalriffen en nog veel meer onderwerpen.

Pseudopontonides principis on black coral

ENVRI FAIR project

De ENVRI-gemeenschap is een groep van infrastructuren , projecten, netwerken en andere diverse belanghebbenden voor milieuonderzoek, die ernaar streven over de traditionele disciplines heen samen te werken. Het onderliggende principe is dat het bestuderen…
Lees meer
Dissco

DiSSCo

Het gedistribueerde systeem van wetenschappelijke collecties (DiSSCo) is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) van wereldklasse voor natuurwetenschappelijke collecties. Het DiSSCo RI heeft tot doel een nieuw bedrijfsmodel te creëren voor één Europese…
Lees meer
Synthesys

SYNTHESYS+

Het SYNTHESYS+-project is de laatste herhaling van het SYNTHESYS-programma, dat tot doel heeft de toegang tot fysieke en digitale specimens in Europese natuurhistorische collecties te verbeteren.
Lees meer
shingle rampart lumulumu

4D-REEF Onderzoek

Koraalriffen hebben het moeilijk. De riffen in de Koraaldriehoek blinken uit door hun soortenrijkdom, maar toch liggen ze dichtbij gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Voortdurende antropogene milieuveranderingen in de zee, op het land en in de…
Lees meer
Bijen-evenement Naturalis

MOST project

In MOST onderzoeken we hoe scholen en hun directe omgeving (gezin/families, buren, bedrijven, enz.) kunnen samenwerken aan duurzaamheid. De kern van het project is de integratie van diverse deelnemers: wetenschap en onderzoek, formele en niet-formele…
Lees meer
Pseudopontonides principis on black coral

BiCIKL project

Het Horizon 2020-project Biodiversity Community Integrated Knowledge Library (BiCIKL) bouwt aan een nieuwe Europese gemeenschap van belangrijke onderzoeksinfrastructuren, onderzoekers, burgerwetenschappers en andere belanghebbenden op het gebied van…
Lees meer

Voltooide
internationale projecten

ICEDIG

ICEDIG

Het ICEDIG-project (Innovation and Consolidation for Large Scale Digitalisation of Natural Heritage), dat in maart 2020 werd afgerond, was de eerste stap om de complexe uitdaging van het bouwen van DiSSCo te helpen aangaan. Het heeft de structurele pijlers…
Lees meer
Brandnetel

Plant.ID Moleculaire identificatie van planten

Planten zijn essentieel voor veel aspecten van ons dagelijks leven, omdat ze voedsel, medicijnen en bouwmaterialen leveren. Planten kunnen echter ook schade aanrichten, denk maar aan giftige planten, stuifmeelallergieën, versnijdingsmiddelen in…
Lees meer