BiCIKL project

Pseudopontonides principis on black coral

Het Horizon 2020-project Biodiversity Community Integrated Knowledge Library (BiCIKL) bouwt aan een nieuwe Europese gemeenschap van belangrijke onderzoeksinfrastructuren, onderzoekers, burgerwetenschappers en andere belanghebbenden op het gebied van biodiversiteit en biowetenschappen.

Contact

Prof. Lyubomir Penev, Project coordinator
Pensoft Publishers
l.penev@pensoft.net 

Boris Barov, Project manager
Pensoft Publishers
b.barov@pensoft.net

More information on the project website

 

In het
kort

Samen versterken de BiCIKL 14 partners open science praktijken door toegang te verlenen tot data, tools en diensten in elk stadium van en langsheen de volledige levenscyclus van biodiversiteitsonderzoek (specimens, sequenties, taxonomische namen, analyses, publicaties, biodiversiteitskennisgrafiek).  

BiCIKL legt bijzondere nadruk op biodiversiteitsliteratuur en ontwikkelt nieuwe methoden en workflows voor semantisch publiceren en geïntegreerde toegang tot het oogsten, vrijgeven, linken en hergebruiken van data op subartikelniveau die uit de gepubliceerde inhoud worden geëxtraheerd. 

De belangrijkste uitdaging van BiCIKL is het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een FAIR Data Place (FDP), een centraal instrument voor het zoeken, vinden en beheren van aan elkaar gekoppelde FAIR-gegevens over verschillende domeinen heen. Het belangrijkste eindresultaat van BiCIKL is de Biodiversity Knowledge Hub (BKH), een one-stop portaal, dat toegang biedt tot de BiCIKL-diensten, -tools en -workflows, ook na afloop van het project.

Wie werkt
aan dit project?

  • Dimitris Koureas, Pillar 1 Leader
  • Wouter Addink
  • Jose Alonso
  • Sharif Islam
  • Mil de Reus
  • Niki Kyriakopoulou
  • Laurens Hogeweg

Gerelateerde
projecten

In de
media & publicaties

Frog