DiSSCo

Dissco

Het gedistribueerde systeem van wetenschappelijke collecties (DiSSCo) is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) van wereldklasse voor natuurwetenschappelijke collecties. Het DiSSCo RI heeft tot doel een nieuw bedrijfsmodel te creëren voor één Europese collectie die alle Europese natuurwetenschappelijke activa digitaal verenigt onder gemeenschappelijke toegang, curatie, beleid en praktijken die ervoor zorgen dat alle gegevens gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (FAIR-beginselen).

Meer informatie

Bezoek deze website voor meer informatie :

DiSSCo

Een research infrastructuur
van wereldklasse

Veel Europese milieuonderzoeksinfrastructuren zijn gericht op het aggregeren, monitoren, analyseren en modelleren van geo- en biodiversiteitsinformatie. De doeltreffendheid van deze inspanningen is echter gebaseerd op de kwaliteit en beschikbaarheid van primaire referentiegegevens die op dit moment versnipperd en onvolledig zijn. 

DiSSCo zal een belangrijke lacune opvullen in de waardeketen van Europese RI's. Als pan-Europese onderzoeksinfrastructuur van meer dan 130 instellingen in 21 landen zal DiSSCo fungeren als één enkele "Europese natuurhistorische collectie" die uniforme toegangs-, ontdekkings-, interpretatie- en analysediensten biedt. Op die manier verandert DiSSCo het huidige landschap van afzonderlijke Europese NSC's die eenvoudige toegang bieden tot verschillende dataklassen, in een nieuwe realiteit: een uitgebreide en duurzame kennisbank van ongekende omvang die alle dataklassen tussen instellingen met elkaar verbindt met de precisie die nodig is om onderzoeksinfrastructuren in staat te stellen grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

DiSSCo is in 2025 volledig operationeel.

Wie werken mee
aan dit project?

Naturalis is sterk betrokken bij de vooruitgang van DiSSCo en voert momenteel een reeks nationaal en internationaal gefinancierde projecten uit die verband houden met DiSSCo. Wij spelen een centrale rol in DiSSCo als coördinatiepartner; Edwin van Huis, directeur van Naturalis, is voorzitter van de voorlopige Algemene Vergadering van DiSSCo en Dimitris Koureas is uitvoerend directeur van DiSSCo. Bovendien is het coördinatie- en ondersteuningsbureau van DiSSCo gehuisvest bij Naturalis.

U kunt alle leden van DiSSCo die vanuit Naturalis werken hier vinden