Biodiversity Genomics Europe: BGE

Logo

BGE heeft als doel het versnellen en opschalen van het gebruik van genomische wetenschap in Europa. Door twee nieuw gevormde netwerken samen te brengen, BIOSCAN Europe (dat zich richt op DNA-barcoding) en de Europese Reference Genome Atlas, ERGA (die zich richt op genoomsequencing). BGE streeft naar het creëren van een sterk en onderling verbonden Europees biodiversiteitsgenomicsnetwerk met de capaciteit om de productie van genomische gegevens en de toepassing van genomische instrumenten te versnellen en op te schalen om de achteruitgang van de biodiversiteit aan te pakken.

Details

Launched: September 2022
Ending: February 2026
Geographical Scope: EU + UK + Switzerland
Partners (number): 33 in 20 countries
Financed by: Horizon Europe
Involvement level: Coordinator

Website

https://biodiversitygenomics.eu/

Why is the project is necessary?

Cijfers liegen niet: 25% van de soorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. Als we deze mondiale crisis willen aanpakken, hebben we een beter begrip nodig van de diversiteit van het leven op aarde, hoe die biodiversiteit functioneert en hoe deze reageert op verschillende vormen van milieudruk. BGE zal genomica bevorderen via de Europese knooppunten van twee mondiale projecten die de streepjescode- en genomicsgemeenschappen vertegenwoordigen.

 

Networks

What kind of innovations will the project bring to the field?

BGE is een baanbrekend project dat de kracht van 2 sleutelgebieden van de genomische wetenschap zal verenigen:

- DNA-barcoding (sequencing van korte genomische regio's om snel soorten te identificeren).
- Genoomsequencing (genereren van hoogwaardige complete referentiegenomen voor het begrijpen van soorten op genomisch niveau).

De eerste kan de basis vormen voor een mondiaal biosurveillancesysteem voor biodiversiteit. Dit laatste kan fundamentele kennis opleveren over hoe biologische systemen functioneren en hoe soorten reageren op veranderingen in het milieu. Afgezien van de puur wetenschappelijke bijdragen zal de kracht van BGE als groot consortium het potentieel geven om waar nodig capaciteit te creëren, het Europese landschap op een hoger niveau te brengen (door gegevens en middelen te verstrekken aan landen waar deze tot nu toe minder toegankelijk waren) en uiteindelijk , om de Europese agenda voor toekomstige investeringen in de genomische wetenschap vast te stellen.

Naturalis is de leidende organisatie van het BGE-consortium. Het leidt een aantal werkpakketten van het project (WP1: "Management & Coördinatie" en WP9 "Barcoding Data & Data Infrastructure") en is toonaangevend aanwezig in WP6 en WP13 (zie hieronder). Ook zijn wij de leidende instelling van BIOSCAN Europe, één van de twee netwerken aan de basis van BGE. BIOSCAN Europe wordt de Europese tak van iBOL (International Barcode of Life):

https://www.bioscaneurope.org/

lab