4D-REEF Onderzoek

shingle rampart lumulumu

Koraalriffen hebben het moeilijk. De riffen in de Koraaldriehoek blinken uit door hun soortenrijkdom, maar toch liggen ze  dichtbij gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Voortdurende antropogene milieuveranderingen in de zee, op het land en in de atmosfeer hebben veel belangrijke koraalrifmilieus ernstig aangetast. Zullen deze riffen in de toekomst nog een kans hebben met de voortdurende klimaatverandering en vervuiling?

Contact

Directeur van het programma is Prof. Dr. Willem Renema van Naturalis.

www.4d-reef.eu

www.4d-reef.eu

In
het kort

4D-REEF is een onderzoeksprogramma dat door de Europese Unie wordt gefinancierd in het kader van de Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie-acties. Het onderzoeksconsortium verenigt onderzoekers van 18 verschillende organisaties uit heel Europa en Zuidoost-Azië. 18 Early Stage Researchers vormen de ruggengraat van het 4D-REEF-onderzoeksprogramma. Naturalis is de belangrijkste begunstigde organisatie van het programma met Willem Renema als programmacoördinator. Drie van de 18 ESR's zijn bij Naturalis gestationeerd: Elsa Girard, William Harrison en Mike Hynes. Dit geldt ook voor een van hun copromotoren, prof. Prof. Nicole de Voogd en de programmamanager, Chantal Huijbers.

Innovatief
trainings netwerk

Door verschillende geologische, biologische en klimaatgegevens te combineren, onderzoekt 4D-REEF de hypothese dat een troebele kustomgeving een toevluchtsoord vormt voor koraalriffen in periodes van een warm klimaat. Naast een gezamenlijk onderzoeksprogramma is dit Innovative Training Network ook gericht op het trainen van de ESR's in een reeks vaardigheden om hun begrip van de systemen waarin ze werken te vergroten, hun onderzoek te synthetiseren, te communiceren met een verscheidenheid aan doelgroepen en hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Naturalis zal een actieve rol spelen in deze opleiding, netwerkevenementen organiseren en verschillende ESR's ontvangen voor detachering tijdens hun onderzoeksprojecten.

Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven, kunt u terecht op de website van het 4D-REEF programma, www.4d-reef.eu, of volgh ons op Twitter.

Muddy reef
Fossil coral

Internationaal
consortium

4D-REEF brengt >40 onderzoekers uit verschillende domeinen samen, waaronder geologie, biologie en klimaatwetenschap in heel Europa en Zuidoost-Azië.

barangcaddi

Naast de 18 Early Stage Researchers maken de volgende onderzoekers deel uit van het 4D-REEF consortium:

  • Naturalis Biodiversity Center, Netherlands: Willem Renema, Nicole de Voogd;
  • Natural History Museum, UK: Ken Johnson, Jon Todd;
  • University of Bristol, UK: Erica Hendy, Dan Lunt;
  • University of Granada, Spain: Juan Carlos Braga;
  • University of Aveiro, Portugal: Newton Gomes;
  • Goethe University Frankfurt, Germany: Wolfgang Muller, David Evans;
  • Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Germany: Hildegard Westphal, Sebastian Ferse, Arjun Chennu, Sonia Bejarano;
  • Ocean Maps, Austria: Klemens Svetitsch, Thomas Nemetz;
  • Hasanuddin University, Indonesia: Jamaluddin Jompa, Rohani Ambo Rappe
  • Partners: Elena Couce, Susanna Jenkins, Alessio Rovere, Owen Wangensteen, Jody Webster.

cycloclypeus

Financiering
door de EU

4D-REEF heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van de Marie Sklodowska-Curie-subsidieovereenkomst nr. 813360.

EU logo