Collectie schenken

Privé-collectie fossiele schelpen bij iemand thuis

Heb je thuis een verzameling of een bijzonder object en wil je deze graag schenken aan Naturalis? Dat vinden we natuurlijk fijn! De huidige collectie is door de jaren heen voor een belangrijk deel opgebouwd uit privécollecties. Helaas zijn niet alle objecten geschikt om in onze collectie op te nemen. We selecteren op de wetenschappelijke en esthetische waarde van de objecten, en nemen daarom alleen objecten op met voldoende nauwkeurige gegevens, of die geschikt zijn voor gebruik in de tentoonstelling. Verder is het belangrijk dat de objecten van de juiste ontheffingen zijn voorzien.

 

Heb je een collectie die je wilt schenken of nalaten? Neem contact op met ons collectiebureau

Het is uiteraard ook mogelijk om geld te doneren aan Naturalis.
Lees hier meer.

Geen geld
wel belastingvoordeel

Naturalis koopt in principe geen collecties aan, om de commercialisering van natuurhistorische collecties niet te stimuleren. Hoewel de bijdrage aan toekomstig onderzoek op zichzelf al zeer waardevol is, kan het schenken ook een fiscaal voordeel opleveren.  De meeste schenkingen worden gedaan in de vorm van een schenking in natura. Dit betekent dat de waarde van de collectie als schenking kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. 

De geschonken voorwerpen opgenomen in de wetenschappelijke collectie. De kans dat er iets in de tentoonstelling terechtkomt is klein. Als onderdeel van de collectie blijft het materiaal wel beschikbaar voor elke wetenschapper die er onderzoek aan wil doen.

Strenge
selectie

Schenkingen van particuliere collecties zijn tegenwoordig de belangrijkste manier om de collectie van Naturalis uit te breiden. Sommige verzamelaars hebben prachtige en wetenschappelijk belangrijke collecties opgebouwd en anderen hebben bijvoorbeeld op bijzondere plaatsen verzameld. In potentie zijn dat collecties die we graag als schenking willen aannemen. Ook objecten die geschikt zijn voor de tentoonstelling nemen we graag aan. De ruimte en de menskracht zijn helaas beperkt, wat betekent dat we een steeds strengere selectie moeten uitvoeren. 

Geschonken collectie eieren
Privé-verzameling vleermuizen

Gegevens
en regels

We kijken of de aangeboden collectie past binnen de collectie van Naturalis. We verzamelen namelijk niet alles, maar concentreren ons op bepaalde regio’s en soortgroepen. 

Als de collectie binnen die van Naturalis past, dan wordt gekeken of het wat toevoegt aan wat we al hebben. Van sommige soorten of locaties hebben we al heel veel. Ook is het van belang of er voldoende gegevens bij de objecten zitten. Denk daarbij met name aan zo uitgebreid mogelijke vindplaatsgegevens, geologische herkomst, ecologische gegevens, verzameldatum, verzamelaar enz. Dat zijn gegevens die een object wetenschappelijk waardevol maken en die achteraf niet meer te bepalen zijn. Omgekeerd maakt een bijbehorende database (bijvoorbeeld excelsheet) een collectie dus veel waardevoller voor ons, en vergroot dat de kans op acceptatie. Een determinatie is uiteraard ook erg welkom, al is die ook achteraf nog uit te voeren. 

We mogen
niet alles aannemen

Er wordt ook gekeken of de aangeboden collectie voldoet aan de nationale en internationale reglementen met betrekking tot bedreigde soorten (CITES), bescherming van genetische bronnen (Nagoya protocol) en andere wetgeving, en de daarbij behorende ontheffingen. Dit betekent dat Naturalis bepaalde soorten of materiaal van een bepaalde vindplaats niet zomaar aan mág nemen. Voor echt interessante objecten kunnen we helpen met de vergunningsaanvraag. 

Merk op dat als je iets niet aan ons mag geven, je meestal ook strafbaar bent als je het ergens anders te koop aanbiedt. Zulke voorwerpen kan je (anoniem) kwijt bij de RVO.

Hommels uit Midden-Amerika, een geschonken verzameling.
Fossiele marmerschelpen, een topstuk uit onze collectie, geschonken door een privé-verzamelaar

Schouwen
en schiften

Bij grote verzamelingen kan een collectiebeheerder van Naturalis langskomen. Die kijkt tijdens deze ‘schouw’ of de collectie voldoet aan de  criteria hierboven. Ook bepalen we wat de omvang is, en maken we een inschatting over hoe de collectie is te verhuizen. De waardebepaling volgt later, aan de hand van een gestandaardiseerde methode. De resultaten van de schouw worden met enkele collega’s doorgenomen, en bij groen licht worden afspraken gemaakt met de eigenaar over wie de collectie inpakt en wanneer hij wordt opgehaald. Soms komt slechts een deel van de collectie voor schenking in aanmerking. We houden ons het recht voor om ook na ontvangst van de collectie een schifting te maken en objecten af te stoten. Dat is niet altijd goed te doen voordat de collectie naar Naturalis verhuist.

Toermalijn in kwartskristal, geschonken door de Prof. Dr. K. Martinstichting en de Leidse Geologische Vereniging
Collectie ophalen