Biodiversity dynamics

Amazone woud

Wij beantwoorden vragen op het gebied van het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering door te onderzoeken welke factoren de diversiteit bepalen van terrestische soorten en hoe is die beinvloed door menselijk handelen. Daarbij hebben we een specifieke focus op terrestisch bos, ecosysteem diensten en ethnobotanie.  Wij integreren data en functies op verschillende niveaus, van soorten naar eigenschappen naar netwerken en verspreidingspatronen. 

Groepsleider

Prof. Dr. Hans ter Steege
hans.tersteege@naturalis.nl

Wie
werken hier

Onze programmas
en onderzoeksthemas

In de onderzoeksgroep “Biodiversity Dynamics” zijn we geinteresseerd in de processen die diversiteit doen ontstaan en hoe diversiteit in stand blijft. Vanuit verschillende invalshoeken en in verschillende taxonomische groepen bestuderen wij dit onderwerp door data te verzamelen en te modelleren. Met onze expertise vinden wij patronen en defineren we de belangrijkste variabelen achter diversiteitspatronen op verschillende schalen. 

Onze data geven inzicht in het effect van veranderd landgebruik en klimaatverandering op populaties en het functioneren van soorten en systemen, nu en in de toekomst. Wij voorzien in cruciale informatie over biodiversiteit, de samenstelling van leefgemeenschappen en de specifieke leefomgeving van soorten. Zo kunnen wij beter begrijpen welke factoren de dynamiek van ecosystemen beinvloeden. Naast het bieden van een startpunt voor beleid om natuur duurzaam te behouden, geven wij ook richting aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaam landgebruik en boslandbouw. 

De kennis over de huidige stand van biodiversiteit fungeert als baseline. Die kennis, gecombineerd met experimentele projecten, gebruiken wij om problemen op te lossen op het gebied van boslandbouw en landgebruik. Ons onderzoek over leefgemeenschappen en hun reactie op klimaatverandering geeft een uniek inzicht in de veranderingen die ecosystemen kunnen ondergaan bij opwarming van de aarde of veranderende neerslagpatronen. Deze veranderingen hebben een groot effect op de cyclus van water en voedingsstoffen binnen ecosystemen op mondiale schaal. Ons onderzoek is gekoppeld aan internationale inspanningen op het gebied van conservatie zoals WWF, IUCN CBD, IPBES, South-East Asia Rainforest Reserve Program, International Tundra Experiment, Global Legume Diversity Assessment. Tevens ondersteunen wij locale inspanningen op dit gebied zoals  Fundación ProYungas, Osa Conservation, en de Corcovado Foundation.

Current
topics

Botanical collection

Botanical collection

By relating the Naturalis botanical collection to abiotic bioclimatic spatial data allows us to define ecological niche profiles of crop species, and their evolutionary related wild relatives.
Lees meer

Collaborations of
Biodiversity dynamics

We collaborate in extensive international networks but also collaborate with our colleagues within Naturalis, such as Sector Collections, Systematics, Molecular Biodiversity and all researchgroups. The collections and evolutionary systematics are the foundation of our work and the data holders are our taxonomic experts (NBC, PGO). We collect field data ourselves and identify our material with other experts. Because patterns/models we produce are only as good as the input data, excellent curation and systematics are essential. With 37 million collections NBC has an important global role to play in this field.