Renske Onstein

Renske Onstein met twee Nepenthes planten in Borneo

Waarom evolueren sommige groepen veel verschillende soorten, terwijl evolutie in andere groepen, plekken of tijdsperiodes veel langzamer verloopt? Mijn onderzoek richt zich het grensvlak tussen ecologie en evolutie, van micro-niveau (lokaal, regionaal, recent) tot macro-niveau (globaal, diepe tijd) om deze vraag te beantwoorden.

Keywords

Angiospermen, evolutie, plant-dier interacties, phylogenetische vergelijkingsmethodes, functionele eigenschappen

Dr. Renske Onstein

Senior onderzoeker
Tropical Botany

+31 (0)6 46583916 
Twitter, LinkedIn, website
Mailto: firstname.lastname@naturalis.nl

Onderzoeksinteresse

Ik ben geïnteresseerd in de evolutie, adaptatie en verspreiding van biodiversiteit als gevolg van snelle, soms adaptieve, evolutie. Deze snelle evolutie zou het gevolg kunnen zijn van de interactie tussen de evolutie van nieuwe, functionele eigenschappen, en veranderingen in de omgeving die voordeel bieden voor die nieuwe eigenschappen. Kennis van de oorzaken van variatie in taxonomische, genetische, functionele en fylogenetische diversiteit is belangrijk voor bescherming van biodiversiteit en om te voorspellen wat er zal gebeuren met ecosystemen in de toekomst.

In mijn werk gebruik ik verschillende methoden - veldwerk, herbarium materiaal, laboratoriumwerk, analyse - om te begrijpen waar, wanneer en hoe angiospermen geëvolueerd zijn, welke functionele eigenschappen (bijv. evolutie van vruchten, sclerofylle bladeren) samenhangen met veranderingen in de snelheid van evolutie en soortvorming, en onder welke  milieuomstandigheden deze eigenschappen en snelheidsveranderingen hebben plaatsgevonden. Een belangrijk aspect van mijn werk is het verzamelen van functionele planteigenschappen in het veld (bijv. Madagascar), van herbaria en uit de literatuur. Mijn werk geeft inzicht in waarom bepaalde ecosystemen (bijv. tropische regenwouden, Mediterraanse ecosystemen) hyperdivers zijn - in zowel soortenrijkdom als functionele diversiteit. 

Sorry! De afbeelding is niet beschikbaar.
Sorry! De afbeelding is niet beschikbaar

Actuele
onderwerpen

Een selectie van de onderwerpen waar ik momenteel aan werk.

Een grote vruchtenboom

Megafauna en megavruchten

Sommige planten hebben zeer grote 'megafaunale' vruchten ontwikkeld - vergelijkbaar in grootte met avocado's en mango's. Deze megafaunale vruchten zijn mogelijk zo ontstaan en aangepast aan verspreiding door megafauna. Dat zijn grote dieren die deze…
Lees meer
Plant van Leucospermum genus

Evolutie van eigenschappen en convergentie

Darwin’s tweede 'afschuwelijke mysterie' richt zich op de vraag waarom bloeiende planten (angiospermen) zo soortenrijk en ecologisch succesvol zijn, met name vergeleken met andere plantenclades (bijv. pteridofyten en gymnospermen). De herhaalde evolutie…
Lees meer
Vogel met vruchten

Plant-dier interacties

Interacties tussen planten en dieren zijn essentieel voor het functioneren van ecosystemen. Bovendien kunnen ze met co-evolutionaire dynamiek het ontstaan van soorten en biodiversiteit beïnvloeden. Wij richten ons op mutualistische en antagonistische…
Lees meer

Belangrijke
publicaties

 • Onstein, R.E., Kissling W. D., and Linder H. P. (2022) The megaherbivore gap after the non-avian dinosaur extinctions modified trait evolution and diversification of tropical palms. Proc. R. Soc. B.2892021263320212633.
 • Alzate, A. & Onstein, R.E. (2022) Understanding the relationship between dispersal and range size. Ecology Letters, 25, 2303– 2323. doi: org/10.1111/ele.14089
 • Méndez, L., Viana, D.S., Alzate, A., Kissling, W.D., Eiserhardt, W.L., Rozzi, R., Rakotoarinivo, M. and Onstein, R.E. (2022) Megafrugivores as fading shadows of the past: extant frugivores and the abiotic environment as the most important determinants of the distribution of palms in Madagascar. Ecography. 2022. doi: 10.1111/ecog.05885
 • Onstein, RE (2020) Darwin’s second ‘abominable mystery’: trait flexibility as the innovation leading to angiosperm diversity. New Phytologist 228: 1741-174. doi: 10.1111/nph.16294
 • Onstein RE, Baker WJ, Couvreur TLP, Faurby S, Herrera-Alsina L, Svenning JC & Kissling, WD (2018) To adapt or go extinct? The fate of megafaunal palm fruits under past global change. Proceedings of the Royal Society B 285: 20180882. doi: 10.1098/rspb.2018.0882
 • Onstein RE, Vink DN, Veen J, Barratt CD, Flantua S, Wich SA, Kissling WD (2020) Palm fruit colour are linked to the broad-scale distribution and diversification of primate colour vision systems. Proceedings of the Royal Society B 20192731. doi: 10.1098/rspb.2019.2731
 • Onstein RE, Baker WJ, Couvreur TLP, Faurby S, Svenning JC, Kissling WD. (2017) Frugivory-related traits promote speciation of tropical palms. Nature Ecology & Evolution 1:1903–1911. doi: 10.1038/s41559-017-0348-7

Mijn Google Scholar pagina geeft een volledige lijst weer van mijn publicaties.

Alle publicaties

Begeleiding van
promovendi

Naturalis wil een vruchtbare bodem vormen voor wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland. Daarom hebben PhD-kandidaten een speciale positie binnen onze organisatie.

  Ik ben groepsleider van de Evolution & Adaptation groep bij het German Center for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle - Jena - Leipzig (Duitsland), en begeleid daar meerdere promovendi. Voor een overzicht van leden van deze onderzoeksgroep en waar zij aan werken, zie hier.

   

  Sorry! Afbeelding niet beschikbaar.

  In de
  media

  Mijn onderzoek over plantenevolutie na het uitsterven van de dinosauriërs kreeg aandacht van verschillende media-kanalen, zoals SYFY, SALON, en de Duitse radio ('die Profis'). Mijn bijdrage aan het rapport van Kew Botanical Gardens over de staat van de planten en schimmels vind je hier.

  Sorry! De afbeelding is niet beschikbaar.