Annabelle de Vries

Foto van Annabelle

Herbarium collecties bevatten planten van over de hele wereld die de afgelopen drie eeuwen zijn verzameld. Ik ben geïnteresseerd om meer informatie over deze specimen te verzamelen door middel van DNA-onderzoek. Tijdens mijn postdoctorale werk zal ik mij specifiek richten op de Nederlandse flora.

Trefwoorden

DNA barcoderen, Nederlandse flora, hybridisatie, ITS, matK, fylogenetica

Dr. Annabelle de Vries

Postdoctoraal onderzoeker
Tropische Botanie
 
Mailhttps://www.linkedin.com/in/annabelle-de-vries/

Onderzoeksinteresse

De Nederlandse flora omvat ongeveer 1500 soorten vaatplanten, die 136 plantenfamilies vertegenwoordigen. Met de Heukel's Flora kun je de meeste Nederlandse planten identificeren door te kijken naar hun morfologische kenmerken.

Wij maken een DNA-barcode-referentiebibliotheek voor de Nederlandse Flora. Een DNA-barcode is een klein stukje DNA waarmee we soorten kunnen identificeren. Er moet voldoende variatie zijn om onderscheid te maken tussen soorten, maar niet te veel zodat er geen verschil is tussen individuen. Binnen de Nederlandse Flora zijn verschillende plantengroepen die niet eenvoudig te identificeren zijn met behulp van DNA-barcodes. Wij gaan dit verder te onderzoeken.

Bellis perennis of madeliefje
Wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris)

Huidig
onderwerp

Om alle meercellige organismen in Nederland te identificeren en monitoren is bij Naturalis het project Authoritative and Rapid Identification System for Essential biodiversity information (ARISE) opgezet. Binnen dit project richt het deelproject “DNA-barcoderen van de Nederlandse Flora” zich op het bouwen van een DNA-barcode-bibliotheek van de Nederlandse flora. Met deze DNA-bibliotheek kan planten DNA verkregen tijdens metabarcode-projecten worden geïdentificeerd.

Er bestaat niet één standaard DNA-barcode waarmee alle vaatplanten kunnen worden geïdentificeerd. Tot nu toe zijn voor een groot deel van de Nederlandse flora de Internal Transcribed Spacer (ITS) en het chloroplast maturase K-gen (matK) verkregen. Voor elke soort zijn drie individuen uit verschillende populaties in heel Nederland verzameld, bemonsterd en gesequenced. Het verzamelen en bemonsteren is uitgevoerd door vrijwilligers, gecoördineerd door FLORON, de Nederlandse Stichting Floristisch Onderzoek. Dit lopende project creëert de mogelijkheid om te onderzoeken welke DNA-markers een betere resolutie geven voor specifieke plantengroepen, terwijl we er ondertussen voor zorgen dat alle Nederlandse vaatplanten worden toegevoegd aan de referentiebibliotheek.

Meer informatie

ARISE logo rond

ARISE: Nederlandse soorten kennen en herkennen

In het project ARISE bouwt Naturalis samen met het Westerdijk Instituut en de universiteiten van Amsterdam en Twente aan een infrastructuur die alle (meercellige) Nederlandse soorten kan herkennen en in kaart brengen. Elke soort, op elke manier, snel, en…
Lees meer
Orchidee

Flora van Nederland

Wij verzorgen determinaties van Nederlandse vaatplanten voor zowel de leek als professionele organisaties. Ons programma 'Natuur van Nederland' dient om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis van en waardering voor de natuur in onze eigen…
Lees meer

Supervisie

Bachelor onderzoeksproject:

Zoeken naar een nieuwe soort voor Nederland binnen het planten genus Ficaria (Ranunculaceae) of mogelijke hybride tussen F. verna en F. ambigua doormiddel van morphologische kenmerken en DNA-barcoderen.

 

Verzamelen van Speenkruid

Educatie

Flora en Fauna excursie week voor de 1e jaars studenten van de Universiteit Leiden.

Nederlandse orchideen soort