Gorteria Dutch Botanical Archives

Veld bloemen

Tijdschrift voor de floristiek, de plantenecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland.

Contact en indienen manuscripten

nhn.gorteria@naturalis.nl

Hoofredacteur

Baudewijn Odé (FLORON)

Redactiesecretaris

Hans Kruijer (Naturalis)

Over
Gorteria

Gorteria - Dutch Botanical Archives (kortweg Gorteria) wordt uitgegeven door Naturalis, de Stichting FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV). Gorteria is een tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora van Nederland en richt zich op de floristiek en de verspreiding en systematiek van plantensoorten die in Nederland voorkomen. Het tijdschrift plaatst graag taxonomische bewerkingen en artikelen over moeilijke plantengroepen, inclusief determinatiesleutels en nomenclatuur. Daarnaast is er veel aandacht voor bijzondere vondsten, vindplaatsen van zeldzame soorten, ecologische en plantengeografische eigenschappen en de veranderingen in de Nederlandse flora als gevolg van menselijk handelen en klimaatverandering. De focus van Gorteria ligt weliswaar op Nederland, maar Gorteria verwelkomt alle artikelen die bijdragen aan een betere kennis van de Nederlandse flora, ook als Nederlandse soorten niet direct het onderwerp vormen.  

Gorteria is een open access e-only tijdschrift, waarbij een CC BY-NC-ND licentie van toepassing is. De artikelen in Gorteria zijn in het Nederlands of het Engels geschreven en bevatten een samenvatting in beide talen.

Voor
de lezers

Lezers die graag op de hoogte gehouden willen worden van het verschijnen van nieuwe artikelen kunnen zich hier online aanmelden.

De artikelen van Gorteria zijn voor iedereen gratis te downloaden via natuurtijdschriften.nl 

Voor
de auteurs

Artikelen voor Gorteria kunnen als bijlage per email worden gestuurd naar de redactiesecretaris. Grote bestanden (foto’s en illustraties) kunnen worden ingestuurd via WeTransfer

De manuscripten worden beoordeeld door de redactie of een door de redactie aangewezen expert. De redactie gaat er vanuit dat ingediende artikelen aan de doelstelling van Gorteria voldoen en niet eerder zijn gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen die hier niet aan voldoen direct te weigeren. Evenzo kunnen artikelen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen worden geweigerd. Auteurs wordt verzocht bij twijfel contact op te nemen met de redactiesecretaris. Met het indienen van het manuscript gaan de auteurs akkoord met het copyright beleid van de uitgevers van Gorteria (zie hierboven). Auteurs behouden alle rechten om hun gepubliceerde artikelen te delen met collega’s en te gebruiken voor onderwijs. 

Het indienen en publiceren van artikelen in Gorteria is gratis.

Bekijk hier de instructie pdf voor auteurs