Héctor Ortega Salas

H. Ortega Salas portrait

Ik ben een PhD-kandidaat die werkt aan de systematiek en historische biogeografie van de waterjuffer-superfamilie Lestoidea.

Keywords

Odonata, Systematiek, Taxonomie, Biogeografie

Héctor Ortega Salas, MSc

PhD
Tropical Botany

orcid ID Orcid ID

 

Onderzoek
interesses

Het vergroten van de publieke belangstelling voor de Odonata is cruciaal voor het vormen van bewustzijn over zoetwater, de meest waardevolle bron voor leven, de essentie van een veranderend klimaat en wel degelijk de omgeving waarin de meeste soorten met uitsterven worden bedreigd.

Soorten van de orde Odonata (libellen en waterjuffers) zijn een aantal van de meest bekende insecten bij de burger, bij milieucontrole en bij praktijken voor behoud van biodiversiteit. Het populariseren van de Odonata en hun nut bij ‘bio-monitoring’ vergt betrouwbare soortherkenning en stabiele nomenclatuur en classificaties.

Recente moleculaire en morfologische onderzoeken zijn het erover eens dat de Lestoidea een zustergroep is van alle andere waterjuffers, hoewel er nog geen overeenkomst is over de onderling relatie tussen of binnen de vier geaccepteerde families gezien geen enkele van haar genera ooit is herzien. Met name het heterogene en kosmopolitische geslacht Lestes moet nodig worden herzien gezien het met 83 soorten het grootste geslacht is binnen de orde.

Lestes tenuatus
Perissolestes magdalenae

Actuele
onderwerpen

De diversiteit van Odonata in Mexico, in samenwerking met Mexicaanse onderzoekers van de UNAM en INECOL.

IUCN Rode Lijst voor alle Odonata soorten die voorkomen van Mexico tot Argentinië, in samenwerking met een team van specialisten uit vijf verschillende Latijns-Amerikaanse landen, Spanje en de VS.

Belangrijke
publicaties