Tropical Botany

Amazone woud

Wij beantwoorden vragen op het gebied van het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering door te onderzoeken welke factoren de diversiteit bepalen van terrestrische soorten, en hoe is die beïnvloed door menselijk handelen. Daarbij hebben we een specifieke focus op terrestrisch bos, ecosysteemdiensten en etnobotanie.  Wij integreren data en functies op verschillende niveaus, van soorten naar eigenschappen naar netwerken en verspreidingspatronen. 

Onze programma's
en onderzoeksthema's

Naturalis heeft een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld, waaronder meer dan 6.000.000 plantencollecties uit tropische gebieden. De onderzoeksgroep Tropical Botany maakt gebruik van deze enorme erfenis. We combineren informatie uit de collecties met nieuwe gegevens, zoals DNA-sequenties, "genome skims" en soorten inventarisaties, om vragen te beantwoorden over fylogenetische relaties tussen taxa, diversiteitspatronen van planten, biogeografie en plantengebruik. We vergroten het bereik van ons taxonomisch onderzoek door bij te dragen aan landelijke en regionale Flora's. Het ontdekken, afbakenen, beschrijven, classificeren en catalogiseren van soorten zijn dan ook kerntaken van de groep die de kwaliteit verhogen en waarde toevoegen aan de collectie van het instituut. Ons werk is gericht op (maar niet beperkt tot) de tropen, deels om historische en expertise-redenen, maar ook omdat in tropische gebieden onze kennis van soorten, hun geografie en evolutie misschien wel het meest nodig is.

Onze
focus

Als onderzoeksgroep focussen we ons op:

  • Systematics
  • Flora's
  • Ethnobotany
  • De Amazone

 

tropisch bos
boom

Een aantal van
onze actuele projecten

Grote waternavel

Invasieve soorten

De laatste decennia kent de Nederlandse flora een sterke toename van exoten. We noemen ze invasieve soorten of invasieven als ze door een sterke uitbreiding of verdichting van hun areaal overlast veroorzaken. De overlast van invasieve soorten kan bestaan…
Lees meer
Weda

Weda, a new genus of Euphorbiaceae

Material collected during an environmental impact study for a proposed nickel mine along Weda Bay on Halmahera in the North Moluccas of Indonesia revealed one unknown Euphorbiaceae with a very unique combination of characteristics. Based on the…
Lees meer

Tijdschriften
& publicaties

Veld met bloemen

Blumea journal

Blumea is een internationaal, uitsluitend elektronisch tijdschrift over de biodiversiteit, evolutie en biogeografie van planten, met inbegrip van systematiek, floristiek, fylogenie, morfologie en anatomie.
Lees meer
Team

Flora van de Guianas

De Flora van de Guianas is een lange termijn project gewijd aan de taxonomische behandeling van alle plantensoorten die voorkomen binnen de grenzen van Frans Guyana, Suriname en Guyana. Ik heb me ingespannen om de inhoud ervan openbaar te maken in een vrij…
Lees meer
Orchidee

Flora van Nederland

Wij verzorgen determinaties van Nederlandse vaatplanten voor zowel de leek als professionele organisaties. Ons programma 'Natuur van Nederland' dient om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis van en waardering voor de natuur in onze eigen…
Lees meer
Logo Flora Malesiana

Flora Malesiana

Flora Malesiana (FM) is een internationaal flora-project dat tot doel heeft de volledige vasculaire plantenflora van Malesia, de regio die Maleisië, Singapore, Indonesië, Brunei Darussalam, de Filippijnen, Oost-Timor en Papoea-Nieuw-Guinea omvat, te…
Lees meer

Met wie
werken we samen?

We werken samen in uitgebreide internationale netwerken maar ook met onze collega's binnen Naturalis, zoals de Sector Collecties en de meeste andere onderzoeksgroepen. De collecties en evolutionaire systematiek vormen de basis van ons werk.