Tropical Botany

Amazone woud

Wij beantwoorden vragen op het gebied van het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering door te onderzoeken welke factoren de diversiteit bepalen van terrestrische soorten, en hoe is die beïnvloed door menselijk handelen. Daarbij hebben we een specifieke focus op terrestrisch bos, ecosysteemdiensten en etnobotanie.  Wij integreren data en functies op verschillende niveaus, van soorten naar eigenschappen naar netwerken en verspreidingspatronen. 

Groepsleider

Prof. Dr. Hans ter Steege
hans.tersteege@naturalis.nl

Onze programma's
en onderzoeksthema's

Naturalis heeft een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld, waaronder meer dan 6.000.000 plantencollecties uit tropische gebieden. De onderzoeksgroep Tropical Botany maakt gebruik van deze enorme erfenis. We combineren informatie uit de collecties met nieuwe gegevens, zoals DNA-sequenties, "genome skims" en soorten inventarisaties, om vragen te beantwoorden over fylogenetische relaties tussen taxa, diversiteitspatronen van planten, biogeografie en plantengebruik. We vergroten het bereik van ons taxonomisch onderzoek door bij te dragen aan landelijke en regionale Flora's. Het ontdekken, afbakenen, beschrijven, classificeren en catalogiseren van soorten zijn dan ook kerntaken van de groep die de kwaliteit verhogen en waarde toevoegen aan de collectie van het instituut. Ons werk is gericht op (maar niet beperkt tot) de tropen, deels om historische en expertise-redenen, maar ook omdat in tropische gebieden onze kennis van soorten, hun geografie en evolutie misschien wel het meest nodig is.

We werken samen in uitgebreide internationale netwerken maar ook met onze collega's binnen Naturalis, zoals de Sector Collecties en de meeste andere onderzoeksgroepen. De collecties en evolutionaire systematiek vormen de basis van ons werk.

 

tropisch bos
boom