Leni Duistermaat

Lenie Duistermaat

Sinds ik klein was, ben ik al zeer geïnteresseerd in planten, zelfs al voor ik kon lezen wilde ik de namen weten van alle bloemen die ik om me heen zag. Op mijn negende wist ik al dat ik botanicus wilde worden. Met dezelfde focus heb ik biologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd, op weg naar een carrière in de plantentaxonomie. Ik wil ervoor zorgen dat er gebruiksvriendelijke identificatiesleutels, flora’s en veldgidsen komen, zodat beide proffesionals en minder-deskundigen de planten die ze in hun handen hebben gehad correct kunnen identificeren.

Keywords

Flora, plantentaxonomie, Nederland, Poaceae, Maleisische schiereiland, Amischotolype, invasieve plantensoorten, Zuidoost Azië.

Dr. Leni Duistermaat

Researcher
Tropical Botany

leni.duistermaat@naturalis.nl
+31 (0)71 751 9200

Onderzoek
interesses

Mijn voornaamste interesse is plantentaxonomie: ik zorg voor revisies en (bijdragen aan) flora’s, gebaseerd op zowel morfologische als moleculaire karakteristieken.

In het specifiek ben ik geïnteresseerd in de vasculaire-planten van Nederland om Heukels’ Flora van Nederland te updaten. Daarnaast ben ik bijzonder geïnteresseerd in een aantal monocotyle groepen uit Zuidoost Azië (als ere-medewerker): de Poaceae, voornamelijk van het Maleisische schiereiland; de Commelinaceae, met name Amischotolype; en in mindere mate de Cyperaceae. Tot slot ben ik als Q-bank curator van het Consortium Invasieve Plantensoorten geïnteresseerd in invasieve biologie en risicoanalyses

Leni Duistermaat
Anemona nemorosa

Actuele
onderwerpen

Een selectie van de onderwerpen waar ik op dit moment aan werk.

Orchidee

Flora van Nederland

Wij verzorgen determinaties van Nederlandse vaatplanten voor zowel de leek als professionele organisaties. Ons programma 'Natuur van Nederland' dient om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis van en waardering voor de natuur in onze eigen…
Lees meer
Grote waternavel

Invasieve soorten

De laatste decennia kent de Nederlandse flora een sterke toename van exoten. We noemen ze invasieve soorten of invasieven als ze door een sterke uitbreiding of verdichting van hun areaal overlast veroorzaken. De overlast van invasieve soorten kan bestaan…
Lees meer

Belangrijke
publicaties

  • Duistermaat, H.. Herbariummateriaal verzamelen nog van deze tijd?!, Instructies voor het verzamelen van herbariummateriaal.
  • Duistermaat, H. 1987. A revision of Oryza (Gramineae) in Malesia and Australia. Blumea 32: 157—193.
  • Duistermaat, H. 1996. Monograph of Arctium L. incl. Cousinia Cass. p.p. (Asteraceae): Generic delimitation (including Cousinia Cass. p.p.), revision of the species, pollen morphology, and hybrids. Thesis Leiden University. Also published as Gorteria Supplement 3: 143 p.p.
  • Duistermaat, H. 2005. Field Guide to the Grasses of Singapore (Excluding the Bamboos). Supplement to The Gardens’ Bulletin Singapore 57: 1—177.
  • Van de Wiel, C.C.M., J. van der Schoot, J.L.C.H. van Valkenburg, Duistermaat, H. & M.J.M. Smulders, 2009. DNA barcoding discriminates the noxious invasive plant species, floating pennywort (Hydrocotyle ranunculoides L.f.), from non-invasive relatives. Molecular Ecology Resources 9: 1086—1091.
  • Duistermaat, H. 2012. A taxonomic revision of Amischotolype (Commelinaceae) in Asia. Gardens’ Bulletin Singapore 64: 51—131.
  • Ghahramanzadeh, R., Esselink, G., Kodde. L.P., Duistermaat, H., Valkenburg, J.L.C.H. van, Marashi, S.H., Smulders, M. J. M. & Wiel, C.C.M. van de. 2013. Efficient distinction of invasive aquatic plant species from non-invasive related species using DNA barcoding. Molecular Ecology Resources: 13, 1 (2013) 21—31. doi: 10.1111/1755-0998.12020
  • Leewis, R., Duistermaat, H., Gittenberger, A., Have, T. van der, Soes, M. & Valkenburg, J. van. 2013. Veldgids Exoten.  191 pp. KNNV Uitgeverij, Zeist.
  • Dirkse, G.M., Zonneveld, B.J.M., Duistermaat, H. 2015. Cardamine hamiltonii G.Don – Aziatische veldkers (Brassicaceae) in Nederland. Gorteria 37: 64-69.
  • Veldkamp, J.F., Duistermaat, H., K.M. Wong & D.J. Middleton, 2019. - Poaceae (Gramineae). Middleton, D.J. et al. (eds.), Flora of Singapore 7: 219-501.

 

Onderwijs
activiteiten

Eerste-jaarsexcursies (2 dagen en sinds 2014 5 dagen, Biologie, Universiteit Leiden; 2007, 2012-heden).

Publicaties