Onze mensen
in de toren

Met 43 miljoen objecten is het echt een enorme taak om alles intact te houden en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Onze collectiebeheerders hebben die taak. Hieronder kun je zien wie het zijn. Als je onderzoek wilt doen naar een specifieke deelcollectie, moet je bij deze mensen zijn. Voor algemene vragen over onze collectie kun je mailen naar collectie@naturalis.nl.

Iemand met labjas opent een herbariumblad

Entomologie

De insectencollectie is de grootste collectie van Naturalis, met naar schatting 18 miljoen insecten.

Vertebraten

'Vertebraten' zijn de dieren met botten. Die hebben we bij Naturalis opgedeeld in vier deelcollecties: Vogels, Zoogdieren, Vissen en Reptielen & Amfibieën. 

Evertebraten

Ongewervelde dieren minus de insecten. Zo'n 13 miljoen exemplaren, van parasitaire wormen tot duizendpoten tot koralen, sponzen, schelpen en nog veel meer. 

Botanie

Onze plantencollectie is enorm: 7,5 miljoen gedroogde planten (allemaal gedigitaliseerd!) en zo'n 275.000 planten of delen van planten op sterk water. Om historische redenen omvat de botanische collectie ook paddenstoelen en korstmossen, ook al klopt dat biologisch gezien niet helemaal. 

Geologie

De geologische verzameling Naturalis bestaat uit 3.200.000 fossielen en 800.000 gesteenten en mineralen.

Preparateurs
en verzamelaars

Onze collectiebeheerders worden bijgestaan door preparateurs, aangevuld met een team van freelancers en vrijwilligers. Het Naturalis-project ARISE heeft een eigen collectie, als referentie voor alle soortherkenning.