Max Caspers

Max Caspers

Sinds 2016 beheer ik de libellen en snavelinsecten (wantsen, cicaden en plantenluizen) uit de wetenschappelijke collectie van Naturalis. Een belangrijk onderdeel is het ondersteunen van onderzoekers in het gebruik van die collectie. Tegelijkertijd waak ik voor het behoud en vergroot ik samen met vrijwilligers de toegankelijkheid voor toekomstig gebruik. Wat dit werk zo bijzonder maakt is de rijke historie van de collectie: het resultaat van eeuwen verzamelen, onderzoeken en met zorg onderhouden. 

Keywords

beheer, behoud, ontsluiting, libellen, snavelinsecten, vrijwilligers, historie

Max Caspers

Collectiebeheerder
Libellen en snavelinsecten

max.caspers@naturalis.nl

 

De collectie

De libellen- en snavelinsectencollectie bestaat uit ongeveer 1 miljoen individuen, waarvan het grootste deel op speld. Ze staan bij elkaar op de 10e verdieping in de toren.

De libellen (Odonata) en snavelinsecten (Hemiptera) van Naturalis worden gebruikt door onderzoekers wereldwijd voor uiteenlopende zaken, zoals ecologie, fylogenetica of faunistiek. Een belangrijk doel is taxonomie: het begrijpen en beschrijven van de enorme diversiteit aan soorten die in de stad en natuur voorkomen. En wie weet wat we in de toekomst nog kunnen leren van onze collectie..

Onze insectencollectie is een fusie van drie grote zoölogische collecties in Nederland: Leiden, Amsterdam en Wageningen. Deze collecties zijn op hun beurt weer gevormd door historische expedities en door schenkingen van particuliere onderzoekers. Nog steeds groeit onze collectie door overdracht van waardevolle privé-collecties. 

Lethocerus sp.
Urothemis venata

Actuele
onderwerpen

Een selectie van de onderwerpen waar ik me op dit moment mee bezig hou.

Het holotype van een cicadasoort
24 augustus 2022

Snavelinsecten op de foto

Dit is hem dan: Pseudaufidus trifasciatus, een cicadensoort die in 1957 werd beschreven door de Leidse entomoloog en curator H.C. Blöte. De cicade op de foto is niet zomaar “een” exemplaar van die soort, het is het zogeheten holotype: het exemplaar dat…
Lees meer

Belangrijke
publicaties

Caspers et al. 2019. Butterflies in bags - permanent storage of Lepidoptera in glassine envelopes

Schneider et al. 2021. Taxonomic Revision of Eastern Part of Western Palaearctic Cordulegaster

Schneider et al. 2022. The Oracle of Delphi—a molecular phylogenetic approach to Greek Cordulegaster Leach in Brewster, 1815 (Odonata: Anisoptera: Cordulegastridae)

Greeff et al. 2022. Sharing taxonomic expertise between natural history collections using image recognition