Max Caspers

Max Caspers

Naturalis heeft een enorme wetenschappelijke collectie - zo'n 43 miljoen objecten - die het resultaat is van eeuwen verzamelen, onderzoeken en met zorg beheren. Ik ben hoofd van de afdeling collectiebeheerders die ieder verantwoordelijk zijn voor een stukje van die collectie. Zelf kom ik uit de archeologie en heb hier jaren met plezier als collectiebeheerder entomologie gewerkt. Nu kan ik vanuit een andere rol en met een leuk team onze collectie verder uitdiepen en ontsluiten voor onderzoek en tentoonstelling. 

Keywords

beheer, behoud, wetenschap, ontsluiting, collectie, vrijwilligers, historie

Max Caspers

Hoofd Collectiemanagement
max.caspers@naturalis.nl

De
afdeling

De afdeling bestaat uit 18 collectiebeheerders die ieder een taxonomisch onderdeel van de collectie onder hun hoede hebben. Hun achtergrond is divers; van archeologen tot biologen en erfgoedspecialisten. Vanuit hun brede collectiekennis dragen zij zorg voor alle planten, dieren, gesteenten, fossielen en archieven in ons beheer.  

Onze collectie wordt door vele (internationale) onderzoekers gebruikt voor uiteenlopende onderwerpen, zoals ecologie, fylogenetica of faunistiek. Een belangrijk doel is taxonomie: het begrijpen en beschrijven van de enorme diversiteit aan soorten die in de stad en natuur voorkomen. 

Mijn afdeling staat dagelijks in contact met deze onderzoekers om gebruik van de collectie te faciliteren. Daarnaast werken we samen met collega's en vrijwilligers aan behoud van dit erfgoed voor toekomstige generaties. Gebruik en behoud kunnen elkaar ook flink in de weg zitten, wat maakt dat elke afweging weer uniek en interessant is. 

Lethocerus sp.
Martin collectie

Actuele
onderwerpen

Een selectie van de onderwerpen waar ik me op dit moment mee bezig hou.

Het holotype van een cicadasoort
24 augustus 2022

Snavelinsecten op de foto

Dit is hem dan: Pseudaufidus trifasciatus , een cicadensoort die in 1957 werd beschreven door de Leidse entomoloog en curator H.C. Blöte. De cicade op de foto is niet zomaar “een” exemplaar van die soort, het is het zogeheten holotype: het exemplaar dat…
Lees meer

Belangrijke
publicaties

Caspers et al. 2019. Butterflies in bags - permanent storage of Lepidoptera in glassine envelopes

Schneider et al. 2021. Taxonomic Revision of Eastern Part of Western Palaearctic Cordulegaster

Schneider et al. 2022. The Oracle of Delphi—a molecular phylogenetic approach to Greek Cordulegaster Leach in Brewster, 1815 (Odonata: Anisoptera: Cordulegastridae)

Greeff et al. 2022. Sharing taxonomic expertise between natural history collections using image recognition

 

In de
media

Waterkevers