Ronald Pouwer

Ronald Pouwer

Bij Naturalis ben ik verantwoordelijk voor de prachtige collectie Cenozoische Mollusken. Mijn belangrijkste taken zijn het in goede conditie houden van de collectie (fysieke toegankelijkheid, etikettering, digitalisering) en indien nodig het verbeteren ervan, het vergroten van de collectie door met name het verwerven van schenkingen, en het faciliteren van bezoekers en leenaanvragen. Dit werk kan alleen worden gedaan met de hulp van een collectie-assistent en enkele vrijwilligers.

Keywords

mollusken, schelpen, fossiele mollusken, fossiele schelpen, collectie, collectiebeheer

De
collectie

De collectie Cenozoische Mollusca behoort met in totaal ca. 450.000 monsters en een geschat aantal van 5 miljoen exemplaren tot de grootste collecties op dit gebied in Europese musea.

Bijna 90% van de objecten is afkomstig uit Europa, de rest uit andere werelddelen. Enkele onderdelen behoren tot de absolute top in de wereld, waaronder de deelcollecties Indonesië en de holoplanktische mollusken. Het zwaartepunt van het Europese deel van de collectie ligt op Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, maar we hebben bijvoorbeeld ook prachtig materiaal uit Turkije en Portugal. Er zijn aparte deelcollecties van fossiele schelpen van onze kust, mollusken uit boringen en geprepareerde zeebodems uit België. In de collectie bevinden zich ca. 4700 monsters met typen.

marmerschelp
Laevastarte ovatacostata

Actuele
onderwerpen

  • Samen met Frank Wesselingh en diverse amateuronderzoekers werk ik aan het project 'De fossiele schelpen van de Nederlandse kust'. In verband hiermee zijn we in mei 2022 gestart met een groot collectieproject met als doel de collectie strandfossielen helemaal op orde te krijgen. Dit zal belangrijke gegevens opleveren voor het onderzoeksproject en bovendien zorgen voor het wegwerken van achterstanden bij het invoegen van geschonken collecties.
  • De collectie Indonesië wordt gereorganiseerd, waarbij o.a. nog niet ingevoegd materiaal in de collectiekasten wordt ondergebracht.

Belangrijke
publicaties

Zie mijn Researchgate pagina voor een uitgebreidere selectie publicaties. 

In Google Scholar staan nog veel meer publicaties, waaronder korte notities en excursieverslagen, helaas vervuild met jaarverslagen e.d.

Pouwer, R., & R. Rijken, 2022. De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II, deel 16. Naticidae. Spirula 430: 30-38, 35 figs.

Meijer, T., R. Pouwer, P. Cleveringa, H. de Wolf, F.S. Busscher & F.P. Wesselingh, 2021. Fossil molluscs from borehole Hollum (Ameland, the Netherlands) constrain three successive Quaternary interglacial marine intervals in the southern North Sea Basin. Netherlands Journal of Geosciences 100, e13. https://doi.org/10.1017/njg.2021.2, 8 pp, 5 figs.

Janssen, A.W., A.N. van der Bijl, J. Goud, K.T.C.A. Peijnenburg, R. Pouwer, R., D. Wall-Palmer & F.P. Wesselingh, 2020.  The Naturalis collections of pelagic Gastropoda (Mollusca). Basteria 84 (4-6): 215-264, 17 figs, 18 tabs, 3 appendices.

Ouden, N. den, & R. Pouwer, 2018. Professional and amateur palaeontologists - the Dutch Polder Model. The Geological Curator 10 (10): 577-584, 5 figs.

Pacaud, J.-M., & R. Pouwer, 2017. Rediscovery of the syntype series of Astarte omalii de la Jonkaire, 1823 and Astarte basterotii de la Jonkaire, 1823 (Mollusca, Bivalvia, Astartidae). Cainozoic Research 17(1): 63-69, 22 figs, 2 tabs.

Pouwer, R., 2014. The types of Gibbula nehalenniae van Regteren Altena, 1954 (Mollusca, Gastropoda) re-investigated. Cainozoic Research, 14(2): 113-117, 5 figs, 1 tab.

Rijken, R. & R. Pouwer, 2014. De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II, deel 7. Nassariidae. Spirula, 397: 46 – 55, 37 figs.

Moerdijk, P.W. & R. Pouwer, 2013. Laevastarte quiespacis nov. spec. (Mollusca, Bivalvia, Astartidae) from the Pliocene of The Netherlands. Cainozoic Research, 10(1-2): 9-13, 7 figs.

Pouwer, R., & F.P. Wesselingh, F.P., 2012. De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II. (deel 3) Trochidae, Solariellidae en Calliostomatidae. Spirula 389: 151-164.

Wesselingh, F.P., & R. Pouwer, 2011. De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II. Patellogastropoda en Vetigastropoda (deel 1). Spirula 383: 129-142.

Pouwer, R., 2010. The identity of Isocrassina, Laevastarte and Ashtarotha (Mollusca, Bivalvia, Astartidae) and their representatives from beaches and estuaries in The Netherlands and Pliocene strata in Belgium. Cainozoic Research 7(1-2): 27-67.

Moerdijk, P.W., A.W. Janssen, F.P. Wesselingh, G.A. Peeters, R. Pouwer, F.A.D. van Nieulande, A.C. Janse, L. van der Slik, T. Meijer, R. Rijken, G.C. Cadée, D. Hoeksema, G. Doeksen, A. Bastemeijer, H. Strack, M. Vervoenen & J.J. ter Poorten, 2010. De fossiele schelpen van de Nederlandse kust. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis, Leiden. 332 p.

Cleveringa, P., T. Meijer, R.J.W. van Leeuwen, H. de Wolf, R. Pouwer, T. Lissenberg & A.W. Burger,  2000. The Eemian stratotype locality at Amersfoort in the central Netherlands: a re-evaluation of old and new data. In: Kolfschoten, Th. van & P.L. Gibbard (eds.): The Eemian – local sequences, global perspectives. Geologie en Mijnbouw / Netherlands Journal of Geosciences 79: 197-216.

Leeuwen, R.J.W. van, D.J. Beets, J.H.A. Bosch, A.W. Burger, P. Cleveringa, D. van Harten, G.F.W. Herngreen, R.W. Kruk, C.G. Langereis, T. Meijer, R. Pouwer & H. de Wolf, 2000. Stratigraphy and integrated facies analysis of the Saalian and Eemian sediments in the Amsterdam-Terminal borehole, the Netherlands. In: Kolfschoten, Th. van & P.L. Gibbard (eds.): The Eemian – local sequences, global perspectives. Geologie en Mijnbouw / Netherlands Journal of Geosciences 79: 161-196.