Mariene evolutie en ecologie

plankton

Wij doen onderzoek naar de organismen die meedrijven op de stromingen in de oceaan. Plankton staat aan de basis van mariene voedselketens en is een gevoelige indicator van klimaatverandering. We gebruiken een combinatie van fylogenetica, morfologie en genomica om meer te weten te komen over de diversiteit, de evolutionaire geschiedenis en het aanpassingspotentieel van belangrijke groepen van marien zoöplankton. Ons doel is om een algemeen inzicht te krijgen in de processen waardoor diversiteit in de open oceaan ontstaat en in stand gehouden wordt, en om bij te dragen aan het beter voorspellen van de gevolgen van global change.

Marine Evolution & Ecology Group 2022

Groepsleider

Dr. Katja T.C.A. Peijnenburg
katja.peijnenburg@naturalis.nl

Volg de groep op Twitter #planktonteam  @NaturalisMarin

Wie
hier werken

Onze programma's
& onderzoeksthema's

Pseudopontonides principis on black coral

Caraïbische mariene biodiversiteit

Caribisch Nederland kent een lange geschiedenis van taxonomisch onderzoek, te beginnen met soortbeschrijvingen door Pallas (1766). De afgelopen decennia is er veel natuurhistorisch onderzoek van Caribisch Nederland gepubliceerd door wetenschappers…
Lees meer
Plankton

Evolutie in de open oceaan

De nadruk ligt op marien zoöplankton, een taxonomisch zeer diverse verzameling (~7000 beschreven soorten in 11 fyla en 27 functionele groepen). Het doel is om algemeen inzicht te verschaffen in de processen die diversiteit in de open oceaan genereren en in…
Lees meer
Reef Maldives - Tane Sinclair-Taylor

Veerkracht van koraalriffen

Hoe zullen koraalriffen er in de toekomst uitzien met de stijgende temperatuur van het zeeoppervlak en menselijke activiteiten aan de kust? Het thema onder leiding van Lisa Becking richt zich op het begrijpen van de onderliggende dynamiek die ervoor zorgt…
Lees meer
Genomics

Genomics van ongewervelde zeedieren

Ongewervelde organismen vertegenwoordigen 95% van de zoölogische biodiversiteit. Er zijn echter ​​nog weinig informatie beschikbaar aangaande hun genoom. We richten ons op ongewervelde zeedieren, waaronder de oudste diergroepen. Hun genoom kan ons inzicht…
Lees meer

In het
spotlicht

Onderwijs
activiteiten

Leden van de groep 'Mariene Evolutie en Ecologie' dragen met hoorcolleges en practica in het lab bij aan BSc- en MSc-biologiecursussen in Leiden, Wageningen, Groningen en Amsterdam.

Daarnaast begeleiden we regelmatig individuele onderzoeksprojecten op BSc- of MSc-niveau. Hebt u interesse om een project met ons uit te voeren? Stuur dan een e-mail naar een van de onderzoekers.

plankton