Samen naar een circulaire Bollenstreek

tulpenveld met bomen op de horizon

In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer
Projectleider: Marten Schoonman

Algemene vragen: communicatie@naturalis.nl

Een bloeiende
biodiverse Bollenstreek

De wereldberoemde Bollenstreek is een nationale trots en van grote waarde voor de Nederlandse economie. Hoe zit het met  de toekomst van de regio? De centrale vraag in dit project is: wat is er nodig om te komen tot een transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit. Gefaciliteerd door Naturalis Biodiversity Center zetten ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit en rondom de sierteelt zich in voor een bloeiende, biodiverse Bollenstreek. 

Een nieuwe manier
van samenwerken

Het project is opgezet om vanuit de vraag van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek, natuurinclusief, leefbaar en economisch aantrekkelijk. 

De bollenteelt sector omvat veel partijen zoals ondernemers van binnen en buiten de sector, brancheorganisatie, overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. De rol van Naturalis-team ‘Biodiversiteit en Samenleving’ in dit project is om het proces van samenwerken op een nieuwe manier te faciliteren, in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Aanpak
en ambities

De producten die het project levert,  sluiten direct aan bij de uitdagingen van ondernemers en andere stakeholders in de praktijk. In de vorm van KICK-vouchers (Kennis en Innovatie voor Circulaire Economie en Kringlopen) werken de betrokken partijen samen om voor kennisvragen vanuit de ondernemers snel antwoorden te kunnen vinden. Daarnaast wordt samengewerkt om kennis makkelijk te kunnen gebruiken (kennismobilisatie) verdeeld over de drie onderwerpen:

  • Circulaire teelt en keten: Onderzoek naar de mogelijkheden voor een Biodiversiteitsmonitor voor de bollenstreek - Naturalis, Universiteit Leiden, NIOO-KNAW
  • Leefbare regio: Inventariseren van de rollen die partijen in de bollenstreek kunnen spelen in een circulaire bollenteelt - Erasmus Universiteit
  • Natuurlijk kapitaal: Ontwikkeling van een beslistool en gebiedsaanpak - Centrum voor Milieuwetenschappen (CML), Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit

Zo wordt bijgedragen aan de bloei van de Bollenstreek in de toekomst, aansluitend bij de lange termijn ambities van de Bollenstreek.

Betrokken
partners

Agrarische Natuur Vereniging Geestgrond, BO Akkerbouw, De Groene Stad, Dunea, Erasmus Universiteit Rotterdam, Greenport Duin- en Bollenstreek, Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland, KAVB, Keukenhof, Lubbe Lisse, Nationaal Park Hollandse Duinen, Naturalis Biodiversity Center, Groene Cirkel Bijenlandschap, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Duin- en Bollenstreek, Wageningen University & Research.

Het project is in opdracht van en gefinancierd door ACCEZ: Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. ACCEZ versnelt de circulaire economie in de provincie Zuid-Holland op thema’s als circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire land- en tuinbouw.

 

logos betrokken partners