Samen naar een circulaire Bollenstreek

tulpenveld met bomen op de horizon

In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt.

 

Poster Samen naar een circulaire Bollenstreek bodem en rendement

Poster Bodem en rendement
en rapport
Poster Samen naar een circulaire Bollenstreek bodemweerbaarheid
​​​​​​
Poster Bodemweerbaarheid 
en rapport

 

 

 

 

 

 

 

Poster Samen naar een circulaire Bollenstreek bodemkwaliteit
Poster Bodemkwaliteit en
rapport
Poster Samen naar een circulaire Bollenstreek strokenteelt
Poster Strokenteelt en
rapport

 

 

 

 

 

KICK kennisvragen,
serieus game en Know-howkaart

Benieuwd naar de eindproducten van dit project?  Bekijk ze hier:

KICK Kennisvragen
Ondernemers en betrokkenen in de bollenteelt, onderzoekers en Naturalis zochten samen antwoord op kennisvragen gekozen in een GreenportLIVE bijeenkomst door deelnemers uit de Bollenstreek in Zuid-Holland.

 1. Hoe zet je hoge bodemkwaliteit in geld om?
  Rapport Bodemkwaliteit: ziektedruk & rendement in de Bollenstreek 
  Bekijk de poster
   
 2. Leidt een betere bodemkwaliteit tot minder ziekteverwekkende organismen?
  Rapport Bodemkwaliteit: ziektedruk & rendement in de Bollenstreek 
  Bekijk de poster
   
 3. Hoe kan bodemleven gemeten worden in de Duin- en Bollenstreek?
  Rapport Bodemkwaliteit: bodemleven meten 
  Bekijk de poster 
   
 4. Hoe kan strokenteelt ingezet worden bij een duurzame bollenteelt?
  Rapport Strokenteelt in de Bollenstreek
  Bekijk de poster

Serious Game voor de Duin- en Bollenstreek
Met belangstellenden in deze regio bespreken en onderzoeken we risico’s en duurzaamheid in een vrijblijvende spelvorm. Door Wiesje Korf, Hedi Westerduin, Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. Peter van Bodegom en Qi Chen, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden.

Bekijk de reader

Know-howkaart voor de Duin- en Bollenstreek
Waar is kennis over verduurzaming in de bollenteelt te vinden, en is deze goed vindbaar voor verschillende betrokkenen in de Duin- en Bollenstreek? Door Wiesje Korf, Hedi Westerduin, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bekijk de reader

Een bloeiende
biodiverse Bollenstreek

De wereldberoemde Bollenstreek is een nationale trots en van grote waarde voor de Nederlandse economie. Hoe zit het met  de toekomst van de regio? De centrale vraag in dit project is: wat is er nodig om te komen tot een transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit. Gefaciliteerd door Naturalis Biodiversity Center zetten ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit en rondom de sierteelt zich in voor een bloeiende, biodiverse Bollenstreek. 

Een nieuwe manier
van samenwerken

Het project is opgezet om vanuit de vraag van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek, natuurinclusief, leefbaar en economisch aantrekkelijk. 

De bollenteelt sector omvat veel partijen zoals ondernemers van binnen en buiten de sector, brancheorganisatie, overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. De rol van Naturalis-team ‘Biodiversiteit en Samenleving’ in dit project is om het proces van samenwerken op een nieuwe manier te faciliteren, in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Aanpak
en ambities

De producten die het project levert,  sluiten direct aan bij de uitdagingen van ondernemers en andere stakeholders in de praktijk. In de vorm van KICK-vouchers (Kennis en Innovatie voor Circulaire Economie en Kringlopen) werken de betrokken partijen samen om voor kennisvragen vanuit de ondernemers snel antwoorden te kunnen vinden. Daarnaast wordt samengewerkt om kennis makkelijk te kunnen gebruiken (kennismobilisatie) verdeeld over de drie onderwerpen:

 • Circulaire teelt en keten: Onderzoek naar de mogelijkheden voor een Biodiversiteitsmonitor voor de bollenstreek - Naturalis, Universiteit Leiden, NIOO-KNAW
 • Leefbare regio: Inventariseren van de rollen die partijen in de bollenstreek kunnen spelen in een circulaire bollenteelt - Erasmus Universiteit
 • Natuurlijk kapitaal: Ontwikkeling van een beslistool en gebiedsaanpak - Centrum voor Milieuwetenschappen (CML), Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit

Zo wordt bijgedragen aan de bloei van de Bollenstreek in de toekomst, aansluitend bij de lange termijn ambities van de Bollenstreek.

Betrokken
partners

Agrarische Natuur Vereniging Geestgrond, BO Akkerbouw, De Groene Stad, Dunea, Erasmus Universiteit Rotterdam, Greenport Duin- en Bollenstreek, Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland, KAVB, Keukenhof, Lubbe Lisse, Nationaal Park Hollandse Duinen, Naturalis Biodiversity Center, Groene Cirkel Bijenlandschap, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Duin- en Bollenstreek, Wageningen University & Research.

Het project is in opdracht van en gefinancierd door ACCEZ: Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. ACCEZ versnelt de circulaire economie in de provincie Zuid-Holland op thema’s als circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire land- en tuinbouw.

 

logos betrokken partners