Bloeibogen

Eucera longicornis

Bijvriendelijk beplanten.

De Bloeibogen applicatie maakt de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerde gebied inzichtelijk en geeft gericht plantadvies.

De tool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van de bijensoorten en hun voedselplanten en is ontwikkeld door de wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en Ecogoggle.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer

De Bloeibogen applicatie is te vinden op www.bestuivers.nl

Bloeibogen helpt de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerd gebied inzichtelijk te maken en geeft vervolgens gericht plantadvies. De site toont je hoe je de wilde bijen in jouw omgeving kunt helpen door het maken van een bloeiboog: een samenstelling van verschillende wilde planten met verschillende bloeiperiodes door het jaar heen, om de verschillende bijensoorten van voedsel te voorzien. Via de webtool kun je gericht kijken welke planten je nog moet toevoegen aan de huidige vegetatie, om de bloeiboog compleet te maken. De webtool maakt gebruik van een database met bijenkenmerken, gemaakt door dr. Stuart Roberts,  verspreidings- en interactiemodellen van bijensoorten en hun voedselplanten.

De Bloeibogen applicatie werkt met vier stappen:
 

Bloeibogen schermafbeelding


Voor meer achtergrondinformatie en een uitleg over 'Hulp voor Bestuivers' applicatie, zie "Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools" (Nature Today).

Bloeibogen is ontwikkeld door de wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en ECOgoggle. De informatie over de planten, bijen en hun interactie is afkomstig uit gegevens van Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten, Waarneming.nl en het Nederlands soortenregister.