Samen naar een natuurinclusieve bouw

Natuurinclusieve glasvezelbebouwing

Vanuit het Kennis Natuurlijk!-programma heeft een expertteam de kennisvraag uitgewerkt: 'Wat is natuurinclusief en wanneer voldoet een object hieraan?'. De vraag is afkomstig van opdrachtgever KPN. De telecomaanbieder wil met de beantwoording van de vraag zijn infrastructuur beter inzetten voor biodiversiteit. Het eindproduct, een tabel voor natuurinclusief bouwen,  geeft niet alleen KPN, maar iedereen grip op natuurinclusief handelen. 

 Meetlat voor natuurinclusief bouwenBekijk hier de poster Natuurinclusief bouwen voor kleine bouwwerken

Hoe natuurinclusief bouw jij?

Test met de tabel hoe natuurinclusief een klein bouwwerk is, en inspireer jezelf en anderen om natuurinclusief te handelen en samen met de natuur te bouwen. 

Test de tabel

Gebruik de checklist

Inspireer anderen

Meetbaar
natuurinclusief

Om de vraag rondom natuurinclusief bouwen behapbaar te maken richtte het expertteam zich op de KPN-wijkcentrales voor glasvezel. Onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn biodiversiteit in de stad, leefomgeving, bewustwording, de potentie om impact te maken op veel verspreide nieuwbouw, en de koppeling met andere transities zoals klimaatadaptatie. “Het eindproduct legt een basis voor meetbaar natuurinclusief bouwen,” vertelt Fleur van Duin, mede-onderzoeker bij Naturalis en biologiestudente aan de Universiteit Leiden. “En we hopen dat het als inspiratiebron dient voor organisaties die met dezelfde vraag rondlopen."

Lees meer
over het eindproduct

Natuurinclusieve glasvezelbebouwing
10 november 2022

De meetlat voor natuurinclusief bouwen

Grastegels, een natuurdam en fauna-sensors; aan de hand van een aantal richtlijnen kunnen kleine bouwwerken omgetoverd worden tot een groene oase. Maar hoe? Kennis Natuurlijk! Heeft in opdracht van telecomaanbieder KPN een tabel voor natuurinclusief bouwen…
Lees meer

Zelf
aan de slag

Zelf aan de slag? Bekijk en lees meer over de tabel voor natuurinclusief bouwen op www.naturalis.nl/natuurinclusief. De tabel is toepasbaar op bouwwerken van ongeveer 10 tot 15m2 groot.

Ook interesse om samen te werken met Kennis Natuurlijk! ? Neem contact op met projectleider Zina Broeksma via zina.broeksma@naturalis.nl, of:

Lees meer over wat Kennis Natuurlijk! voor jou kan betekenen