Veelbelovende Infranatuur maatregelen

infranatuur extensief beheer door Menno Reemer

Samen met Stedin heeft Naturalis de kennisvraag uitgewerkt: 'Wat zijn veelbelovende acties voor biodiversiteit binnen de Nederlandse infrastructuur?'. Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te versterken. Denk daarbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om een overzicht te krijgen van impactvolle acties en beleid op het gebied van biodiversiteit, heeft Stedin samen met Naturalis een lijst opgesteld met mogelijke infranatuurmaatregelen. 

 

Infranatuurmaatregelen poster afbeeldingBekijk hier de Infranatuurmaatregelen poster

Hoe kan jij bijdragen aan infranatuur?

Verken met de poster welke maatregelen mogelijk zijn. De lijst met infranatuurmaatregelen is breed toepasbaar, voor Stedin, Groene Netten en vele andere organisaties. En kan worden gebruikt in het overwegen van keuzes in aanleg, aanpassing en beheer om biodiversiteit te versterken, op en rond de infrastructuur en het areaal, en zo bij te dragen aan een gezonde en toekomstbestendige infranatuur.

Bekijk de poster

Gebruik de detailgegevens

Foto door Menno Reemer

Impact
op biodiversiteit

Stedin heeft een lijst opgesteld met mogelijke infranatuurmaatregelen voor ontwerp, bouw, aanpassingen aan areaal, infrastructuur en (natuur)beheer. Naturalis heeft vervolgens een expert opinion opgehaald. Zo’n veertig (stads)ecologen en biologen hebben deze maatregelenlijst aangevuld, door bijvoorbeeld nieuwe maatregelen toe te voegen en bij elke maatregel een inschatting te maken van de invloed op belangrijke onderdelen van de Nederlandse biodiversiteit.

Alle impactvolle acties zijn daarna overzichtelijk gemaakt in een poster. De poster laat alle voorgestelde infranatuurmaatregelen zien, aanvullend is er een tabel met belangrijke do’s en dont’s voor de uitvoering, aanvullende informatie en de gemiddelde biodiversiteitscores. De lijst is breed toepasbaar voor Stedin, Groene Netten en vele andere organisaties. “Het overzicht bestaat uit vijftig concrete natuurinclusieve maatregelen die we als organisaties kunnen implementeren op en rondom onze infrastructuur. Met de uitgebreide input die de ecologen en biologen hebben geleverd, inspireert de poster om de transitie naar een toekomstbestendige infranatuur te versnellen”, vertelt Daan Helming, projectleider Ecologische Hoofdinfrastructuur van Groene Netten.

Lees meer
over het eindproduct

Samen met Groene Netten en Naturalis is Stedin bezig met het vormgeven van infranatuurmaatregelen, om zo bij te dragen aan grootschalig herstel van biodiversiteit in Nederland. Groene Netten is een samenwerkingsverband tussen acht grote infrastructuurbeheerders in Nederland.

Lees meer over de Infranatuurmaatregelen poster op NatureToday

Zelf
aan de slag

Zelf aan de slag? De poster geeft een overzicht met vijftig concrete natuurinclusieve maatregelen. Het laat zien wat er zoal mogelijk is op en rond terrein van netbeheerders om biodiversiteit te versterken, en zo bij te dragen aan een gezonde en toekomstbestendige infranatuur.

Ook interesse om samen te werken met Kennis Natuurlijk! ? Neem contact op met projectleider Zina Broeksma via zina.broeksma@naturalis.nl, of:

Lees meer over wat Kennis Natuurlijk! voor jou kan betekenen