Vraagbaak voor groene kennisvragen uit de maatschappij Kennis Natuurlijk! gaat van start

30 juni 2022
Groene stad

In Kennis Natuurlijk! beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Het betreft vragen over gezond, natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken. Van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven; iedereen met prangende, groene vraagstukken kan vanaf nu aankloppen bij het online platform.

Ontdek de mogelijkheden

Heb je een vraag rondom natuurinclusief of klimaatbestendig leven, werken of wonen? Maar ontbreekt de juiste kennis? Ga samen met onze experts op zoek naar een antwoord of oplossing. 

Lees meer over KennisNatuurlijk 

Wetenschap
en samenleving

Kennis Natuurlijk! verbindt kennisvragen uit de samenleving aan jonge, innovatieve onderzoekers van kennisinstellingen, zoals Naturalis Biodiversity Center, om gezamenlijk aan een duurzame toekomst te werken. Opdrachtgevers vanuit elke hoek van de samenleving kunnen vanaf nu hun kennisvragen indienen via naturalis.nl/kennisnatuurlijk. Onderzoekers gaan met de vraag aan de slag en in een periode van zo’n drie maanden wordt er een praktijkgericht antwoord geformuleerd. Dit antwoord is toegankelijk voor iedereen. Zo wordt wetenschappelijke kennis toegankelijk en relevant gemaakt voor de samenleving.

Natuurinclusief
bouwen

Een expertteam van Naturalis en KPN werkt momenteel aan de eerste kennisvraag: "Wat is natuurinclusief en wanneer voldoet een object/asset hieraan?”. De kennisvraag is afkomstig van KPN. De groene telecomaanbieder wil graag zijn infrastructuur zo goed mogelijk inzetten voor biodiversiteit, en hoopt via de beantwoording van deze kennisvraag grip te krijgen op natuurinclusief handelen. 

Om de vraag behapbaar te maken richt het expertteam zich op de KPN wijkcentrales voor glasvezel. Onderwerpen die hierbij spelen zijn biodiversiteit in de stad, leefomgeving, bewustwording, de potentie om impact te maken op veel verspreide nieuwbouw, en de koppeling met andere transities zoals klimaatadaptatie. “We hopen dat het eindproduct een basis zal leggen voor meetbaar natuurinclusief bouwen” vertelt de jonge mede-onderzoeker bij Naturalis en biologiestudente aan Universiteit Leiden Fleur van Duin. “En uiteraard als inspiratiebron dient voor organisaties die met dezelfde vraag rondlopen.”

PoP KPN

Onze
werkwijze

De kennisvragen van opdrachtgevers worden stap voor stap uitgewerkt in Kennis Natuurlijk!. Op basis van de input van de opdrachtgever formuleren de Kennis Natuurlijk! adviesraad en de opdrachtgever samen een kennisvraag die geschikt is voor het Kennis Natuurlijk! format. Daaraan wordt uit het brede netwerk van kennisinstellingen een jonge onderzoeker gekoppeld. Vervolgens wordt het onderzoek opgestart en uitgevoerd in continu overleg met opdrachtgever, coördinator en experts. Na ongeveer drie maanden levert het experteam het eindproduct. De vorm daarvan is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Het resultaat wordt gepubliceerd op de landingspagina van Kennis Natuurlijk!. De financiële bijdrage van de opdrachtgever is afhankelijk van de draagkracht.

Jouw
kennisvraag

Heb je een vraag rondom natuurinclusief of klimaatbestendig leven, werken of wonen? Maar ontbreekt het je aan de juiste kennis? Dan kan Kennis Natuurlijk! jou verder helpen. Ga samen met onze experts op zoek naar een antwoord of oplossing. Weten hoe? Kijk op www.naturalis.nl/kennisnatuurlijk.

Samenwerking

Kennis Natuurlijk! is een project van Naturalis Biodiversity Center, dat in samenwerking met ASN Bank en a.s.r. tot stand is gebracht. Samen met Naturalis willen ASN Bank en a.s.r.een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Het project richt zich op het gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken van onze woon-, werk- en leefomgeving. Kennis is daar een belangrijk onderdeel in. Dankzij deze samenwerking kunnen nu kennisvragen van maatschappelijke partijen beantwoord worden, die de vertaling van onderzoek naar praktijk stimuleren.