Hoe bouw je natuurinclusief?

De eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale in Leiden

Vanuit het Kennis Natuurlijk!-programma heeft een expertteam de vraag uitgewerkt: 'Hoe ziet een natuurinclusief klein bouwwerk eruit?'. Het antwoord is een bruikbare poster, die laat zien welke groene bouwstenen je toe kunt passen om een bouwwerk natuurinclusief te maken. Die kennis is vertaald naar de praktijk, met de eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale van Nederland als resultaat. Het eindproduct laat vraagsteller KPN zien hoe ze met hun infrastructuurlocaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit,  en geeft niet alleen KPN, maar iedereen grip op natuurinclusief handelen. 

Hoe bouw je natuurinclusief-posterBekijk hier de poster Natuurinclusief bouwen: Hoe ziet een natuurinclusief klein bouwwerk eruit? 

Welk bouwwerk maak jij natuurinclusief?

De poster laat de groene bouwstenen zien die van belang zijn voor een natuurinclusieve bouw, en hoe deze de leefomgeving voor dieren, planten én mensen verbeteren. Inspireer jezelf en anderen om natuurinclusief te handelen en bekijk wat de voordelen zijn van een natuurinclusieve omgeving.

Bekijk de poster

Bekijk de groene glasvezelcentrale

Zie met eigen ogen wat de voordelen zijn van een natuurinclusieve bouw! Kom kijken naar de eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale van Nederland, op de Nieuwe Marnixstraat 90 in Leiden.

Bekijk
de groene glasvezelcentrale

External video URL

Een groene, gezonde
leefomgeving

Telecomaanbieder KPN bouwt en onderhoudt glasvezelcentrales door heel Nederland. KPN onderzoekt hoe ze deze infrastructuur natuurinclusief kan inzetten ten behoeve van de lokale biodiversiteit. Door digitalisering en de energietransitie komen er in de komende 10 jaar duizenden kleine bouwwerken bij. Door dit op een natuurinclusieve manier te doen, dragen ze bij aan een groene, gezonde leefomgeving voor alle soorten, inclusief de mens. Een onderzoeksteam van Naturalis schoot KPN daarom te hulp, en ontwikkelde een poster die iedereen laat zien hoe je via bouwwerken de leefomgeving kunt vergroenen. 

Klimaatbestending
en een prettige leefomgeving

Het eindproduct laat zien met welke groene bouwstenen je een bouwwerk natuurinclusief maakt. De natuurinclusieve aanpassingen zijn te gebruiken voor elk klein bouwwerk, zoals glasvezel- en trafohuisjes, tuinschuren of vergelijkbare constructies. De ontworpen natuurinclusieve glasvezelcentrale gaat beter op in de omgeving en ziet er mooier uit dan de standaard constructie. Bovendien hebben de groene bouwstenen verschillende voordelen, zoals de vermindering van hittestress, een verbeterde wateropvang en afvoer, en vormt het een optimale leefomgeving voor dieren en planten. Op de ontworpen groene glasvezelcentrale zijn de volgende natuurinclusieve elementen toegepast:

  • Een kruidendak met inheemse zadenmix, dood hout en heuveltjes;
  • Groene gevel met diverse inheemse klimplanten met bloemen en bessen;
  • Onverharde omgeving, met gevarieerde kruiden, bloemen en bosplantsoen;
  • Ecologisch beheer door de Koninklijke Ginkel Groep met ruimte voor natuurlijke ontwikkeling;
  • Het ontwerp is aangepast aan de ecologische omgeving;
  • Nestgelegenheid, met faunavoorzieningen zoals egelhuisje en insectenhotel;
  • Samenwerking met diverse partijen en omwonenden, zoals  Samen aan de Slag Leiden;
  • Bodem van lokale grond, compost en bodemverbeteraar

Startpunt
van een groene oase

Betrokken Naturalis-onderzoeker Fleur van Duin noemt de staat van de groene glasvezelcentrale in Leiden op 5 juli 2023 het startpunt voor meer biodiversiteit: “Op en rond het huisje zie je nog veel lege gaten, dat is een bewuste keus geweest. Daardoor hebben de nu aanwezige planten en toekomstige zaailingen de ruimte om te groeien”, legt ze uit. “De komende tijd groeit het huisje verder uit tot groene oase.” De samenwerkingspartners hopen dat de natuurinclusieve manier van bouwen een inspiratiebron is voor bedrijven, particulieren en gemeenten. “De verschillende elementen zijn toe te passen op alle kleine bouwwerken van ongeveer 10 tot 15m2 groot. Om biodiversiteit te bevorderen moeten we naar manieren zoeken hoe we grootschalig impact kunnen maken. Bouwen mét de natuur is daar een mooi begin van.”

Zelf
aan de slag