15-18 years old "Fossils and evolution" workshop 

Deinoterium

Build your own lines of evolution and family trees. What can fossils tell you about evolution and the way animals used to live? Compare and contrast real fossils and models of molars, legs and skulls from 50 million years ago up to the present day. How have horses, elephants and humans evolved through the ages and why?

Book directly

Are you interested in this program? Then book your visit easily online by filling in the application form.

To the form (in Dutch) 

Everything you need to know
in a row

  • Workshop
  • Senior general secondary education Years 4 and 5, pre-university education Years 4–6
  • Length: 120 minutes
  • Number of pupils: no more than 36
  • Areas: the "Early humans" and "Ice age" galleries, "Workshop The past"
  • The school supplies: one supervisor for every 20 pupils
  • Naturalis supplies: two educational assistants
  • Objective: pupils see how horses, elephants and humans have evolved through the ages. They ponder what caused these changes. They discover what knowledge scientists glean from fossils and find out how the body of knowledge about the evolution of organisms has grown.
  • Keywords: evolution, fossils, geological time scale, genealogy, science, molars, skulls, bones
  •  At this time, our programs are offered in Dutch only.

Verloop van het programma
in het museum

Het programma bestaat uit drie onderdelen, de hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-45 minuten: onderzoeken in Werkplaats Toen
Leerlingen krijgen sets met fossiele kiezen en poten van paard- en olifantachtigen. Ze determineren de kiezen of poten met een determinatietabel, leggen een naamkaartje met ouderdom bij elk fossiel en krijgen een uitklapkaart met een tijdschaal van het Paleoceen tot het heden. Op de kaart is zichtbaar hoe tropische bossen uit het verleden langzaam plaats maakten voor grotere grasvlaktes. Leerlingen leggen de kiezen en botten op grote stamboomposters. Ze zien onder andere hoe kiezen groter en hoogkroniger werden en meer richels kregen. Ook zien ze hoe paardenpoten groter werden en steeds minder tenen kregen. Samen bespreken ze mogelijke oorzaken van deze veranderingen.

45 - 75 min: in museum
Gedurende een half uur bezoeken leerlingen zelfstandig de tentoonstellingszalen De ijstijd en De vroege mens. Een kaart met suggesties helpt ze de mooiste highlights te vinden en na te denken over deze bijzondere fossielen. Ze ontdekken ijstijddieren, zoals het complete skelet van een mammoet, een reuzenhert en een grottenbeer, maar ook het wereldberoemde schedelkapje, kies, dijbeen en bewerkte schelp van Homo erectus, gevonden door de Nederlandse arts Eugène Dubois.

75 - 120 min: in Werkplaats Toen
Terug in de workshopruimte onderzoeken leerlingen de evolutie van de mens. Ze vergelijken schedels van mensachtigen. Ze benoemen primitieve en moderne kenmerken en plaatsen de schedels op een stamboom. Wat zien ze gebeuren? Waardoor groeide onze herseninhoud en werden onze jukbogen kleiner? De leerlingen onderzoeken verschillende stenen werktuigen, van chopper tot bijl, en ontdekken hoe de mens ook steeds handiger werd met het vervaardigen van gereedschap.

Booking info
prepare your visit

Everything you need to know about practical matters such as parking, lockers and house rules.

Booking info 

Youth in the museum