Diversiteit en evolutie van plankton

plankton

Wij doen onderzoek naar de organismen die meedrijven op de stromingen in de oceaan. Plankton staat aan de basis van mariene voedselketens en is een gevoelige indicator van klimaatverandering. We gebruiken een combinatie van fylogenetica, morfologie en genomica om meer te weten te komen over de diversiteit, de evolutionaire geschiedenis en het aanpassingspotentieel van belangrijke groepen van marien zoöplankton. Ons doel is om een algemeen inzicht te krijgen in de processen waardoor diversiteit in de open oceaan ontstaat en in stand gehouden wordt, en om bij te dragen aan het beter voorspellen van de gevolgen van global change.

Groepsleider

Dr. Katja T.C.A. Peijnenburg
katja.peijnenburg@naturalis.nl

Volg de groep op Twitter #planktonteam  @NaturalisMarin

Wie
hier werken

Wie
hier werken

Ons onderzoek
& onderzoeksthema's

Een greep uit de belangrijkste onderwerpen waaraan we werken:

 

  • Vidi-project- Katja Peijnenburg (2016-2021): Evolutie van planktonische gastropoda in een verzurende oceaan (PLANKGAS).
  • Promotieonderzoek- Lisette Mekkes (2017-2021): Groei, verkalking en kwetsbaarheid voor oceaanverzuring van zeeslakken.
  • Promotieonderzoek- Le Qin Choo (2017-2021): Populatiegenomica van zeeslakken met een huisje in een verzurende oceaan.
  • Marie Curie-postdoc- Deborah Wall-Palmer (2017-2019): Atlantidae: predatoren aan het oceaanoppervlak en veranderingsindicatoren (POSEIDoN).
  • Marie Curie-postdoc- Paula Ramos-Silva (2019-2021): Evolutie van de verkalking van planktonische gastropoda (EPIC).
groep

In het
spotlicht

Onderwijs
activiteiten

Leden van de groep 'Plankton Diversity and Evolution' dragen met hoorcolleges en werkcolleges in het lab bij aan BSc- en MSc-biologiecursussen in Leiden en Amsterdam.

Daarnaast begeleiden we regelmatig individuele onderzoeksprojecten op BSc- of MSc-niveau. Hebt u interesse om een project met ons uit te voeren? Stuur dan een e-mail naar een van de onderzoekers.

plankton