Le Qin Choo

Le Qin Choo

Ik werk aan de populatiegenetica van pteropoden. Dat zijn vrij zwemmende slakjes die in de oceaan leven. In ben geïnteresseerd in de structuur van hun samenlevingsgroepen en in de diversiteitspatronen die ons informatie geven over hun verleden, heden en toekomst.

Keywords

Zoöplankton, DNA, opvolgende generaties, zeeslakken met huis, gerichte vangst, genoombrede variatie, populatiegenomics.

Onderzoek
interesses

Hoe ontwikkelen pteropoden zich tot verschillende soorten terwijl ze in dezelfde, met elkaar verbonden watermassa’s leven? Zegt dit iets over hun vermogen zich aan te passen aan toekomstige veranderingen in de oceaan?

Zeeslakken met huisje, zee-zoölogisch plankton, brengen hun hele leven door in de waterkolom en drijven mee op de stromingen van de oceaan. Ze komen in grote gebieden, verspreid over de wereld voor, van de (sub)tropen tot de poolgebieden. Vanwege hun rol als bio-indicator van de oceaanverzuring én omdat zij een belangrijke schakel zijn in de voedselketens in zee, is het van belang te begrijpen hoe zij in staat zijn zich aan te passen aan toekomstige veranderingen. We proberen dit door de relatieve hoeveelheid genetische variatie onder de populaties in de oceaan te schatten. Tot nu toe weten we weinig van hun bevolkingspatronen, maar met onlangs ontwikkelde instrumenten om de genoombrede variatie te onderzoeken, beginnen we te begrijpen hoe zij evolueren in de oceaan.

Live pteropods collected from the sea
Swimming sea angel

Belangrijke
publicaties

Onderwijs
activiteiten

  • Onderwijsassistent Biologische oceanografie, Universiteit van Amsterdam (nov. 2018)
  • Supervisor van masterstudent Daniela Simal, literatuuronderzoek (dec. 2018-maart 2019)
  • Supervisor van masterstudent Catharina de Weerd, scriptie (feb.-aug. 2019)