Koos Biesmeijer

Koos Biesmeijer

Koos Biesmeijer is hoofd van de onderzoeksgroep Ecologie van bestuivers (Pollinator Ecology) in Naturalis en professor Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden. Hij werkt samen met veel wetenschappelijke en maatschappelijke partners om het Nederlandse landschap te verbeteren voor bestuivers en biodiversiteit in het algemeen. Hij is adviseur op het gebied van biodiversiteit bij de provincie Zuid-Holland en vice-voorzitter van de natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten.

Sleutelwoorden

Natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten, verandering in biodiversiteit, behoud, sociaal (bijen)gedrag, bestuivende insecten, bijen en bijenteelt

Prof. Dr. Koos Biesmeijer

Wetenschappelijk directeur
Professor of Natural Capital
Pollinator Ecology

koos.biesmeijer@naturalis.nl
+31 (0)71 751 9259
twitterkoos

Onderzoek
interesse

Ik ben ecoloog en werk al 20 jaar aan verandering in biodiversiteit, met een focus op interacties tussen bestuivers en planten. Ik was de eerste die grootschalige gekoppelde bestuiver- en plantenafnames documenteerde (Biesmeijer et al. 2006 in Science) en ik leid onderzoek naar duurzame gewasbestuiving in het VK en Europa en ben betrokken bij onderzoek naar de drijvende krachten achter bestuiververandering en stedelijke bestuivers evenals inheemse honingbijen, de impact van fragmentatie op inheemse bestuivers en de impact van invasieve planten op ecosystemen. 

Na een PhD en postdoc in ecologie van tropische bijen aan de Universiteit Utrecht, onderzocht ik ecologie en communicatie van de honingbij aan de Cornell-universiteit (VS) en afnames van Europese planten en bestuivers aan de Universiteit van Leeds. Momenteel werk ik bij Naturalis Biodiversity Center waar ik een team leid dat functionele biodiversiteit, ecosysteemdiensten, en verandering in biodiversiteit bestudeert. Bij mijn activiteiten zijn vaak internationale partners (EU, VK, India, Brazilië, Kenia), organisaties (FAO, Apimondia, IUCN), industrie en onderzoeksnetwerken betrokken.

Ik geloof dat je, als wetenschapper, verplicht bent om manieren te vinden om kennis bruikbaar te maken voor onze maatschappij en om besluitvormers te informeren over belangrijke kwesties. In mijn geval is dit biodiversiteit. Zelfs het relatief begrensde onderwerp van bestuivers en bestuiving raakt aan veel verschillende sectoren en maatschappelijke belanghebbenden (bijv. landbouw, chemische industrie, voedselzekerheid, wetenschap, natuurbescherming, bijenteelt, economie). Een verschil maken is daarom een echte uitdaging.

Koos in het veld
Tropische bestuivers

Actuele
onderwerpen

Een greep uit de onderwerpen waar ik momenteel aan werk.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dit initiatief bestaat uit dertien uiteenlopende partijen en heeft als doel de Nederlandse biodiversiteit zodanig te herstellen dat het natuurlijk kapitaal en onze ecosysteemdiensten behouden blijven.
Lees meer
Groene cirkels

Groene Cirkels

Nieuwe manier van samenwerken met bedrijven en lokale overheden gecombineerd in één groot netwerk. Samen werken aan een circulaire en duurzame economie.
Lees meer
Nationale bijenstrategie logo

Nationale Bijenstrategie

Als Naturalis Biodiversity Center zijn we adviserend partner van de Nationale Bijenstrategie, waarin alle bijenondersteunende initiatieven zijn samengebracht. Meer informatie is te vinden op: Nationale Bijenstrategie
Lees meer
logo Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Citizen science project waarin maatregelen voor bijen en bestuivers worden gepromoot. Samenwerking met verschillende partners en verschillende doelgroepen in Nederland.
Lees meer
Eucera longicornis

Bloeibogen

Maakt informatie over bijen en hun voedselplanten publiekelijk beschikbaar om het onderzoek naar wilde bijen over de hele wereld te verbeteren en te verrijken.
Lees meer
Zonnepanelen

Zonnepark diversiteit

Samenwerking met Zonnepark Shell Moerdijk waarin we onderzoeken hoe we de insectendiversiteit van het park kunnen verbeteren door verschillende zaadmengsels te testen die onder de zonnepanelen zijn gezaaid.
Lees meer

Publicaties

  • Biesmeijer, J. C., Roberts, S. P., Reemer, M., Ohlemüller, R., Edwards, M., Peeters, T., ... & Settele, J. (2006). Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science313(5785), 351-354.
  • Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E. (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in ecology & evolution25(6), 345-353.
  • Dauber, J., Biesmeijer, J. C., Gabriel, D., Kunin, W. E., Lamborn, E., Meyer, B., ... & Settele, J. (2010). Effects of patch size and density on flower visitation and seed set of wild plants: a pan‐European approach. Journal of Ecology98(1), 188-196.
  • Potts, S. G., Ngo, H. T., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., ... & Vanbergen, A. (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production.
  • González-Varo, J. P., Biesmeijer, J. C., Bommarco, R., Potts, S. G., Schweiger, O., Smith, H. G., ... & Vilà, M. (2013). Combined effects of global change pressures on animal-mediated pollination. Trends in ecology & evolution28(9), 524-530.

Studenten
begeleiding

Naturalis wil een vruchtbare bodem vormen voor wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland. Daarom hebben studenten een speciale positie binnen onze organisatie.

Bombus ruderarius

Publicaties