Beeldherkenning als instrument voor museumcollecties

Eieren collectie

In het project Automatische Beeldherkenning als instrument voor museumcollecties onderzoekt Naturalis samen met projectpartners of en hoe kunstmatige intelligentie (AI) kan bijdragen aan het proces van museale objectregistratie. In deze pilot worden middels Machine Learning verschillende modellen getraind met scans of foto’s van gedetermineerde specimens of andere objecten om ongedetermineerde objecten op naam te brengen.

Op 16 mei 2022 was er een symposium over dit project, in Naturalis. De eindrapportage is hier te vinden (.PDF).

Sander Pieterse (Projectleider) sander.pieterse@naturalis.nl

Annika Hendriksen (Coördinator) link

Samenvatting:

Het doel is om te onderzoeken wanneer en hoe automatische beeldherkenning op basis van Machine Learning kan worden ingezet voor het determineren en registreren van collectie. 

Natuurhistorische musea herbergen enorme collecties; Naturalis alleen al beheert naar schatting zo’n 42 miljoen objecten. Om de collectie te kunnen benutten, is een juiste en volledige identificatie van deze planten, dieren en schimmels van essentieel belang. Er zijn echter te weinig taxonomen en het ontbreekt hen aan de benodigde tijd om alle specimens in deze collecties stuk voor stuk te identificeren. 

In dit project ontwikkelen we modellen voor verschillende soorten collecties, waarbij wordt onderzocht voor welk soort collecties of objecten AI wel of niet kan worden ingezet en wat er nodig is om een betrouwbaar model te trainen. Ook heeft het project een breder, (inter)nationaal doel: musea helpen waar de expertise of middelen ontbreken om specimens te identificeren: zo kan Machine Learning helpen bij het op naam brengen van collecties bij andere instellingen, in binnen- en buitenland. De eerste modellen vind je hier.

Sub-projecten

We focussen op vijf kansrijk geachte deelcollecties en soortgroepen, verspreid over drie natuurmusea, Museon en het Rijksmuseum. Er worden modellen ontwikkeld voor het herkennen van Zuidoost-Aziatische vlinders, eieren van in Nederland voorkomende vogelsoorten, huisjes van kegelslakken (Conidae), roggen- en haaieneikapsels en maskers uit verschillende culturen.

13 langpootmuggen door De Boodt. Maar welke soorten?

Tag the Species

Het Rijksmuseum en Naturalis vroegen de hulp van kenners: wie kan de soorten op zeventiende-eeuwse tekeningen herkennen?
Lees meer

Betrokken
bij dit project

Projectpartners:

Museon

Rijksmuseum

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Natuurmuseum Brabant

Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en NLBIF.  

Roggenei
13 muggen door Anselmus de Boodt

De slimme kracht
van kunstmatige intelligentie

External video URL

Het Netwerk Digitaal Erfgoed maakte deze video over ons project, met een gastrol voor onze vrienden van het Missiemuseum in Steyl.