Tag the Species

13 langpootmuggen door De Boodt. Maar welke soorten?

Het Rijksmuseum en Naturalis vroegen de hulp van kenners: wie kan de soorten op zeventiende-eeuwse tekeningen herkennen?

Zie ook: Beeldherkenning als instrument voor museumcollecties
voor museumcollecties.

Help de AI
het zelf te doen

De tekening hierboven is er één uit een serie van honderden tekeningen, tussen 1596 en 1610 gemaakt en verzameld door de Vlaamse humanist en kunstenaar Anselmus de Boodt. Hij stelde deze ‘Historia Naturalis’ samen in opdracht van keizer Rudolf II in Praag, van wie De Boodt vanaf 1584 de lijfarts was. De keizer stierf echter voordat het project voltooid was, en De Boodt nam de tekeningen mee terug naar Brugge. De albums zijn in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, en ontsloten op de site van het museum.

Het Rijksmuseum is één van de partners in het project 'Automatische Beeldherkenning voor museumcollecties' dat Naturalis heeft geïnitieerd om te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet bij het registeren van museale collecties. Voor het herkennen van specifieke soorten of typen objecten worden modellen middels 'Machine Learning' getraind met scans of foto’s van gedetermineerde objecten. 

Eerste
opstapje

Voordat kunstmatige intelligentie kan worden ingezet op illustraties van planten- en diersoorten, zijn er voldoende voorbeelden nodig van afbeeldingen met gedetermineerde soorten. De tekeningen van De Boodt bieden een eerste opstapje. 

div soorten op schilderij De Boodt

Kenners konden eind 2021 de soortnamen invullen op de Wikipedia Commons, waar deze afbeeldingen via een speciale campagne ontsloten zijn

Meer
informatie

De campagne Tag the species was onderdeel van het project 'Automatische beeldherkenning als instrument voor Museumcollecties' dat wordt gesubsidieerd door het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De projectpartners zijn naast het Rijksmuseum het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant en Museon. Ook ontving Naturalis een financiële bijdrage van NLBIF - de Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility - voor het project.