Jorinde Nuytinck

Jorinde Nuytinck

Mensen hebben de neiging om het leven op aarde in twee hoofdcategorieën te zien: planten en dieren. Maar de diversiteit van het leven is veel rijker dan dat. Schimmels zijn een van de meest diverse, fascinerende, onderbestudeerde, maar toch alomtegenwoordige koninkrijken van het leven. Ze helpen bij het voeden tot wel 90% van de planten, het recyclen van dode organismen en blijven meestal enigszins raadselachtig. Mijn interesse ligt bij het documenteren en begrijpen van de evolutie en diversiteit van het onderschatte koninkrijk Fungi.

Keywords

Moleculaire systematiek en taxonomie, evolutionaire radiaties, soortvorming- en afbakening, morfologie, Basidiomycota, Mycena, Lactarius, Russula, Cortinarius, Nederlandse paddenstoelen, verborgen stadsnatuur

Prof. Dr. Jorinde Nuytinck

Onderzoeker
Understanding evolution

Gastprofessor
Onderzoeksgroep Mycologie, Vakgroep Biologie, Universiteit Gent

jorinde.nuytinck@naturalis.nl

Onderzoek
interesses

Taxonomen creëren de taal van biodiversiteit en maken communicatie over organismen tussen wetenschappers en het grote publiek mogelijk. Dit essentiële werk is bijzonder uitdagend in hyperdiverse en morfologisch cryptische groepen, zoals het schimmelrijk.

Ik combineer veldwerk, morfologie, microscopie en moleculaire fylogenetische technieken om de taxonomie, evolutie en diversificatie van schimmels te bestuderen. De huidige focus ligt op verschillende soortenrijke geslachten, zoals Mycena, Lactarius en Cortinarius. Fylogenomische benaderingen worden geïntegreerd met traditionele technieken om de evolutionaire geschiedenis van deze paddenstoelen te ontrafelen en hun morfologische en ecologische variatie beter te begrijpen.

Een beter inzicht in de diversiteit aan schimmels en de afbakening van soorten is ook essentieel om schimmels rechtstreeks uit bodemmonsters te kunnen identificeren. Ik draag bij aan het project Verborgen Stadsnatuur bij Naturalis, in het bijzonder de studie die tot doel heeft de schimmels en bacteriën in de bodem bij stadsbomen te karakteriseren.

Lactarius montanus - Rocky mountains, USA
Lactifluus sp. - Zambia

Actuele
onderwerpen

Lees hier meer over mijn onderzoek (in het Engels).

Belangrijke
publicaties

  • Lebeuf R., Landry J., Ammirati J.F., Aronsen A., Cantillo T., Castillo R., Corazon-Guivin M.A., da Silva G.A., Dirks A.C., Healy R.A., Holzapfel Q.M., Jagers M., Khalid A.N., Lamoureux Y., Madrid H., Naseer A., Nuytinck J., Oehl F., Paul A., Santos V.M., Taylor G., Vallejos-Tapullima A., Gorczak M., Haelewaters D. & Krisai-Greilhuber I. (2023) Fungal Systematics and Evolution: FUSE 9. Mycena amoena, a new species in section Amparoina from the Netherlands. Sydowia 75: 313–377.
  • Lebel T., Douch J., Tegart L., Vaughan L., Cooper J.A., Nuytinck J. (2021) Untangling the Lactifluus clarkeae - Lf. flocktonae (Russulaceae) species complex in Australasia. Persoonia 47: 1–44.
  • De Crop E., Nuytinck J., Van de Putte K., Wisitrassameewong  K., Hackel J., Stubbe D., Hyde K.D., Roy M., Halling R. E, Moreau P.-A., Eberhardt U., Verbeken A. (2017) A multi-gene phylogeny of Lactifluus (Basidiomycota, Russulales) translated into a new infrageneric classification of the genus. Persoonia 38: 58–80.
  • Nuytinck J., Verbeken A., Saar I., Lambert H., Bérubé J., Voitk A. (2017) Lactarius splendens, a second species with white latex in section Deliciosi. Botany 95: 859–863.
  • Van de Putte K., Nuytinck J., De Crop E. and Verbeken A. (2016) Lactifluus volemus in Europe: three species in one revealed by a multilocus genealogical approach, Bayesian species delimitation and morphology. Fungal Biology 120 (1): 1-25.
  • Verbeken A., Stubbe D., Van de Putte K., Eberhardt U. & Nuytinck J. (2014) Tales of the unexpected: angiocarpous representatives of the Russulaceae in tropical South East Asia. Persoonia 32: 13–24.

All publications on GoogleScholar

PhD- en postdoctorale
begeleiding

Naturalis wil een vruchtbare bodem vormen voor wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland. Daarom hebben PhD studenten en postdocs een bijzondere positie in onze organisatie.

 

Mycena crocata door Henk Huijser

Onderwijs
activiteiten

  • Tree of Life: Biodiversiteit Plant – Protisten en Fungi (Universiteit Leiden)
  • Biodiversiteit – Taxonomie van Fungi (Universiteit Leiden)
  • Minor Scales in Biodiversity – Fungal Hidden Biodiversity (Universiteit Leiden)
  • Veldexcursies (Universiteit Leiden)

In de
media

Puntmutswasplaat

Publicaties